وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

غسل جبیره برای کاشت ناخن چگونه است

غسل جبیره برای کاشت ناخن چگونه است1-در نوشتار قبل «آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است»  از نظر مراجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- برخی از مراجع در صورت وجود مانع در اعضای وضو علاوه بر وضو یا غسل جبیره،…

وضو بعد از تکرار غسل بخاطر حدث اصغر در اثنای غسل

وضو بعد از تکرار غسل بخاطر حدث اصغر در اثنای غسل مطابق نظر آيت الله خامنه ايحدث اصغر در اثناي غسل س. در اثناى غسل جنابت يكى ‌از مبطلات وضو پيش مى‌‌آيد، آيا در وسعت وقت مى‌‌توان دوباره غسل كرد كه احتياج به وضو گرفتن مجدد نباشد و با همان…

نماز خواندن با وضوى گرفته شده براى قرائت قرآن

نماز خواندن با وضوى گرفته شده براى قرائت قرآن مطابق نظر آيت الله خامنه اينماز خواندن با وضوى گرفته شده براى قرائت قرآن س. وضويى كه به نيّت قرآن گرفته شده است، آيا با اين وضو مى‌‌شود قبل از خواندن قرآن، نماز خواند؟ ج. اشكال ندارد. -…

آيا بعد از تيمم بدل از غسل جنابت وضو باید گرفت

آيا بعد از تيمم بدل از غسل جنابت وضو باید گرفت مطابق نظر آيت الله خامنه اي وضو بعد از تيمم بدل از غسل س. آيا بعد از تيمم بدل از غسل براى اداى نماز واجب وضو هم لازم است؟ ج. اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز وضو بگيرد. ولى…

مسح قرآن توسط مسلوس يا مبطون

مسح قرآن توسط مسلوس يا مبطون مطابق نظر آيت الله خامنه ايمسح قرآن توسط مسلوس يا مبطون س. آيا شخص مسلوس و مبطون که براى نماز وضو يا تيمم گرفته، بعد از نماز تا زمانى که از او بول يا غائط خارج نشده مى‌‌تواند قرآن را مسح نمايد؟ ج. تا زمانى كه…

طهارت و نماز شخص مبتلا به بيمارى پيسى

طهارت و نماز شخص مبتلا به بيمارى پيسى مطابق نظر آيت الله خامنه ايطهارت و نماز شخص مبتلا به بيمارى پيسى س. فردى كه دچار بيمارى پيسى است در نماز و غسل‌هاى واجب چه بايد بكند؟ آيا مى‌تواند براى بردن ثواب نماز اول وقت و ثواب نماز جماعت در نماز…

تيمم بر سنگ نمای ساختمان

تيمم بر سنگ نمای ساختمان مطابق نظر آيت الله خامنه اي .تيمم بر سنگ نمای ساختمان س. تيمم به سنگ نماى ساختمان كه بطور عمودى به ديوار نصب شده است صحيح يا خير؟ ج. مانع ندارد. - هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.…

وضو و غسل سربازان و کوه نوردان در مناطق سرد سیر و ارتفاعات پوشیده از برف

وضو و غسل سربازان و کوه نوردان در مناطق سرد سیر و ارتفاعات پوشیده از برف مطابق نظر آيت الله خامنه اي.طهارت کوه نوردان در ارتفاعات پوشيده از برف س. كوهنوردانى كه براى فتح قله‌ها مى‌‌روند و بخاطر سردى فوق‌العاده هوا وضو گرفتن آنها با عسر و…

تيمم بر شن مرطوب

تيمم بر شن مرطوب مطابق نظر آيت الله خامنه ايتيمم بر شن مرطوب س. تيمم بر شن مرطوب صحيح است يا نه؟ ج. اشکال ندارد. - هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، نجاسات و …)

تيمم بر غبار زير فرش

تيمم بر غبار زير فرش مطابق نظر آيت الله خامنه ايتيمم بر غبار زير فرش س. معمولاً در زير قالى كه در اتاق پهن است گرد و خاك‌هايى جمع مى‌‌شود آيا تيمم با اين نوع خاك صحيح است يا خير؟ ج. تا امکان تهیه چیزی که تیمم بر آن صحیح است مثل سنگ و خاک…

تيمم با دستان خیس و مرطوب

تيمم با دستان خیس و مرطوب مطابق نظر آيت الله خامنه ايتيمّم با دستان تر س. آيا در صورتى که هنگام تيمّم دست تر باشد تيمم باطل است؟ ج. مجرد مرطوب بودن دست لطمه ای به صحت تیمم نمی زند. - هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.…

مقدار کشیدن دست بر پیشانی و پشت دست در تیمم

مقدار کشیدن دست بر پیشانی و پشت دست در تیمم . مطابق نظر آيت الله خامنه ايمقدار واجب مسح در تيمم س. آيا منظور از کشيدن کف دست بر پيشانى در تيمم تاسرانگشتان است يا فقط کف دست کافى است؟همچنين بر پشت دستها؟ ج. کف دست به تنهايى کفايت…

اگر در مسح پا اول پای چپ را مسح کند

اگر در مسح پا اول پای چپ را مسح کنداگر در مسح پا اول پای چپ را مسح کند، اگر به عمد باشد جایز نیست و وضو اشکال دارد و اگر سهوی باشد، باید برگردد اول پای راست را مسح کند بعد روی پای چپ را خشک کند و سپس مسح پا را انجام دهد.مطابق نظر آيت…

کسی که نمی تواند خم شود و مسح پا را انجام دهد

کسی که نمی تواند خم شود و مسح پا را انجام دهد مطابق نظر آيت الله خامنه ايعدم توانايى مسح پاها س. کسي که قدرت بر مسح دو پا ندارد و خجالت مي­کشد براي مسح، از ديگران کمک بگيرد، آيا مسح از او  ساقط است؟ و يا تيمم بدل از وضو هم لازم است؟ ج.…

با یک وضو چند نماز می توان خواند

با یک وضو چند نماز می توان خواند زمان وضو پرسش 43 . با يك وضو تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ همه مراجع: تا زمانى كه يكى از مبطلات وضو پيش نيامده باشد. پرسش 44 . آيا قبل از اذان، مى توان براى نماز وضو گرفت؟ همه مراجع: اگر وقت نماز نزديك…