نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شودReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 20Rating: 5.0

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

در نوشتار قبل وقت نماز مغرب و عشا بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: آيا در پايان وقت شرعى نيمه شب، نماز عشا قضا مى‌‌شود؟
ج) واجب است نماز عشا را تا قبل از نيمه شب شرعى بخوانند و بعد از آن به قصد قربت بجا آورده و نيت ادا و قضا نكنند. استفتائات جدید رهبری.

*-نیت مافی الذمه داشته باشد.

تذکر:نیت نماز در نظر بسیاری از مردم یا « ادا » است یا « قضا ».در حالی که گاهی،باید نماز را به نیت «ما فی الذمه» خواند.
نماز به نیت ما فی الذمه یعنی اینکه مکلف میداند که باید نماز بخواند ولی نمیداند باید با نیت ادا بخواند یا قضا؟!. مثلا کسی برای نماز صبح بیدار میشود اما نمیداند که آفتاب طلوع کرده یا خیر. در اینجا کافی است نماز صبح را با نیت ما فی الذمه بخواند یعنی نه نیت ادا بکند و نه نیت قضا و همین نماز او را کفایت میکند. در مورد نمازهای دیگر هم همینطور است یعنی زمانیکه شک دارد وقت نماز باقی است یا نه، نمازش را با نیت ما فی الذمه بخواند.


رساله توضيح المسائل نماز

[ آخر وقت نماز عشا نصف شب است ]

مسأله 739 آخر وقت نماز عشا (1) نصف شب است (2). و احتیاط واجب آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند. به 2) أن «1» رساله امام.

(1) (زنجانی ) برای افراد غیر معذور .. (2) (خوئی ، تبریزی ) و شب از اول غروب است تا اوّل آفتاب .

(گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، نوری ) و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد (گلپایگانی ، صافی : بنا بر احتیاط) نه تا اول آفتاب . (صافی : ولی اگر تا موقعی که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب « از اول غروب تا طلوع صبح » بیشتر نمانده باشد، احتیاط این است که نماز عشا را بخواند و بعد به قصد ما فی الذّمه نماز مغرب را بخواند و عشا را اعاده نماید و اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا به اندازه نماز عشا به نصف شب « از اول غروب تا طلوع آفتاب » بیشتر نمانده باشد نماز عشا را رجاءً به قصد ادا بخواند و بعد ، نماز مغرب و عشا را قضا نماید).

(بهجت ) ولی رعایت احتیاطی که در مسأله [736] گفته شد بنماید. و مقصود از نصف شب نصف ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است نه طلوع آفتاب .

(سیستانی ) مسأله آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار هم چنان که گذشت نصف شب است و شب از اول غروب است تا طلوع فجر.

[ اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند]

مسأله 740 اگر از روی معصیت ، یا به واسطه عذری (1) نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیّت ادا و قضا کند به جا آورد.

(1) (فاضل ) اگر بواسطه عذری .. (سیستانی ) اگر از روی اختیار ..

(زنجانی ) مسأله اگر به واسطه عذری ؛ مانند خواب یا فراموشی یا حیض شدن ، نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نمازش قضا نشده و باید آن را تا قبل از اذان صبح بخواند و می تواند در آن نیت ادا کند و احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد، و اگر از روی معصیت نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نماز وی قضا شده است ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیت ادا و قضا کند آن نماز را به جا آورد.

(مکارم ) مسأله هر گاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند وقت آن گذشته و باید قضا کند، امّا اگر بواسطه عذری نخوانده باشد باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد و نماز او اداء است .

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

  1. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
  2. وقت نماز مغرب و عشا
  3. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
  4. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
  5. نمازهای واجب را نام ببرید
  6. آیا سجده بر پشت دست صحیح است


کلید:  نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود