وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

در نوشتار قبل وقت نماز مغرب و عشا بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.

 

رساله توضيح المسائل نماز

[ آخر وقت نماز عشا نصف شب است ]

مسأله ۷۳۹ آخر وقت نماز عشا (۱) نصف شب است (۲). و احتیاط واجب آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند. به ۲) أن «۱» رساله امام.

(۱) (زنجانی ) برای افراد غیر معذور ..

(۲) (خوئی ، تبریزی ) و شب از اول غروب است تا اوّل آفتاب .

(گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، نوری ) و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد (گلپایگانی ، صافی : بنا بر احتیاط) نه تا اول آفتاب . (صافی : ولی اگر تا موقعی که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب « از اول غروب تا طلوع صبح » بیشتر نمانده باشد، احتیاط این است که نماز عشا را بخواند و بعد به قصد ما فی الذّمه نماز مغرب را بخواند و عشا را اعاده نماید و اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا به اندازه نماز عشا به نصف شب « از اول غروب تا طلوع آفتاب » بیشتر نمانده باشد نماز عشا را رجاءً به قصد ادا بخواند و بعد ، نماز مغرب و عشا را قضا نماید).

(بهجت ) ولی رعایت احتیاطی که در مسأله [۷۳۶] گفته شد بنماید. و مقصود از نصف شب نصف ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است نه طلوع آفتاب .

(سیستانی ) مسأله آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار هم چنان که گذشت نصف شب است و شب از اول غروب است تا طلوع فجر.

[ اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند]

مسأله ۷۴۰ اگر از روی معصیت ، یا به واسطه عذری (۱) نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیّت ادا و قضا کند به جا آورد.

(۱) (فاضل ) اگر بواسطه عذری .. (سیستانی ) اگر از روی اختیار ..

(زنجانی ) مسأله اگر به واسطه عذری ؛ مانند خواب یا فراموشی یا حیض شدن ، نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نمازش قضا نشده و باید آن را تا قبل از اذان صبح بخواند و می تواند در آن نیت ادا کند و احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد، و اگر از روی معصیت نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نماز وی قضا شده است ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیت ادا و قضا کند آن نماز را به جا آورد.

(مکارم ) مسأله هر گاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند وقت آن گذشته و باید قضا کند، امّا اگر بواسطه عذری نخوانده باشد باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد و نماز او اداء است .

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: آيا در پايان وقت شرعى نيمه شب، نماز عشا قضا مى‌‌شود؟
ج) واجب است نماز عشا را تا قبل از نيمه شب شرعى بخوانند و بعد از آن به قصد قربت بجا آورده و نيت ادا و قضا نكنند. استفتائات جدید رهبری.

*-نیت مافی الذمه داشته باشد.

تذکر:نیت نماز در نظر بسیاری از مردم یا « ادا » است یا « قضا ».در حالی که گاهی،باید نماز را به نیت «ما فی الذمه» خواند.
نماز به نیت ما فی الذمه یعنی اینکه مکلف میداند که باید نماز بخواند ولی نمیداند باید با نیت ادا بخواند یا قضا؟!. مثلا کسی برای نماز صبح بیدار میشود اما نمیداند که آفتاب طلوع کرده یا خیر. در اینجا کافی است نماز صبح را با نیت ما فی الذمه بخواند یعنی نه نیت ادا بکند و نه نیت قضا و همین نماز او را کفایت میکند. در مورد نمازهای دیگر هم همینطور است یعنی زمانیکه شک دارد وقت نماز باقی است یا نه، نمازش را با نیت ما فی الذمه بخواند.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

وقت نماز مغرب و عشا:

مسأله ۷۲۲ ـ اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت کوه‌ها یا ساختمان‌ها یا درختان مخفی‌شده باشد، باید قبل از اینکه سرخی طرف مشرق ـ که بعد از غروب آفتاب پیدا می‌شود ـ از بالای سر انسان بگذرد، نماز مغرب را بجا نیاورد. و اگر شک هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید تا وقت مذکور صبر کند.

مسأله ۷۲۳ ـ وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمه‌شب امتداد دارد، و اما برای شخص مضطر ـ که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را پیش از نیمه‌شب نخوانده ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد. ولی در هر صورت در حال التفات، ترتیب بین آن دو معتبر است، یعنی نماز عشا در صورتی که با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه از وقت بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند.

مسأله ۷۲۴ ـ اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.

مسأله ۷۲۵ ـ اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است می‌تواند نماز عشا را تمام کرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد.

مسأله ۷۲۶ ـ آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار ـ همچنان که گذشت ـ نصف شب است. و شب از اوّل غروب است تا طلوع فجر.

مسأله ۷۲۷ ـ اگر از روی اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت اداء و قضاء کند آن نماز را بجا آورد.

پرسش: وقت قضا شدن نماز عشا چه موقع است؟

پاسخ: اگر عذر وحرجی نیست تا نیمه شب ولی اگر عذر وبیماری هست تا قبل از اذان صبح.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني
مسأله۷۴۷. آخر وقت نماز عشا، نصف شب است، و شب را بايد از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد ـ بنابر احتياط ـ نه تا اول آفتاب.[۱] ولي اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا موقعي كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب «از اول غروب تا طلوع صبح» بيشتر نمانده باشد، احتياط اين است كه نماز عشا را بخواند و بعد به قصد ما في الذمه نماز مغرب را بخواند، و عشا را اعاده نمايد؛ و اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا به اندازه نماز عشا به نصف شب «از اول غروب تا طلوع آفتاب» بيشتر نمانده باشد، نماز عشا را رجاءاً به قصد ادا بخواند، و بعد نماز مغرب و عشا را قضا نمايد.

مسأله۷۴۸. اگر از روي معصيت يا به واسطه عذري، نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتياط واجب، بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيت ادا و قضا كند به جا آورد.

 
[۱]. بنابراين تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعي، آخر وقت نماز مغرب و عشا است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

 1. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
 2. وقت نماز مغرب و عشا
 3. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
 4. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
 5. نمازهای واجب را نام ببرید
 6. آیا سجده بر پشت دست صحیح است


کلید:  نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود 

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. fereshteh می گوید

  باسلام اگر نماز مغرب وعشا را هم زمان با اذان مغرب بخوانیم اشکالی ندارد

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل خیر