نماز در لباسی که خمس آن داده نشدهReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 24Rating: 2.0

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده

رساله توضيح المسائل نماز

 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد]

مسأله 820 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد (1)، نماز خواندن در آن لباس باطل است (2) و هم چنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.

(1) (اراکی:) نماز خواندن در آن حکم لباس غصبی را دارد.

(گلپایگانی، صافی:) چنانچه در حال نماز به غصب بودن آن ملتفت باشد..

(فاضل:) حکم لباس غصبی را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است و چنانچه لباس را به نسیه بخرد یا قرض کند و قصد داشته باشد که قیمت یا عوض آن را از پولی که خمس یا زکات آن را نداده یا از مال حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است.

(مکارم:) نماز در آن لباس اشکال دارد، هم چنین اگر لباسی را نسیه بخرد امّا در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده بدهی خود را بدهد یا اصلًا بدهی خود را ندهد نمازش اشکال دارد.

(بهجت:) تا زمانی که از پول دیگری خمس یا زکات آن را نداده است نماز خواندن در آن لباس، حرام و بنا بر احتیاط باطل است.

(2) (نوری:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی، صافی:) و در صورت عدم التفات، نماز صحیح است و اگر جاهل مقصّر به حکم مسأله است بنا بر احتیاط لازم باید نماز را اعاده کند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر با عین پولی که خمس (تبریزی: یا زکات) آن را نداده لباس بخرد حکم نماز خواندن در آن لباس حکم نماز خواندن در لباس غصبی است.

(سیستانی:) مسأله اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همان گونه که غالب معاملات است، لباس برای او حلال است و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است.

(زنجانی:) مسأله اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، اگر حاکم شرع معامله انجام شده را اجازه ندهد، معامله باطل است و لباس در ملک فروشنده باقی می ماند، پس چنانچه بدون احراز رضایت فروشنده در آن نماز بخواند، نمازش به احتیاط مستحب باطل است.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

373: اگر شخصی مدتی بر سجاده یا با لباسی که خمس به آن تعلق گرفته است، نماز بخواند، نمازهای او چه حکمی دارد؟

ج: اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و یا به حکم تصرف در آن داشته، نمازهایی که تا به حال در آن خوانده، صحیح است. اجوبه الاستفتائات .

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده نماز در لباسی که خمس آن داده نشده