نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آنReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 28Rating: 4.0

نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن

رساله توضيح المسائل نماز

[ در خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است]

مسأله 891 در خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است ولی در حال ناچاری مانع ندارد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(گلپایگانی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب را نخوانند ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.

(سیستانی:) در حال اختیار نماز واجب را نخوانند..

(اراکی، فاضل:) مانع ندارد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار نماز واجب نخوانند ولی در حال ناچاری اشکال ندارد و ظاهر این است که نماز در خانه کعبه در حال اختیار نیز جایز است.

(زنجانی:) مسأله احتیاط مستحب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار نماز واجب یا مستحب نخوانند ولی در حال ناچاری بی اشکال مانعی ندارد و خواندن نماز واجب در خانه کعبه در حال اختیار مکروه، و احتیاط استحبابی در ترک آن است.

(مکارم:) مسأله احتیاط واجب آن است که نماز واجب را در خانه کعبه نخوانند ولی نماز مستحب ّ اشکال ندارد بلکه مستحب ّ است در داخل خانه کعبه در مقابل هر زاویه ای دو رکعت نماز بخوانند ولی نماز بر پشت بام کعبه خواه واجب یا مستحب ّ اشکال دارد.

[خواندن نماز مستحب در خانه کعبه]

مسأله 892 خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن (1) اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) [عبارت «و بر بام آن» در رساله آیت اللّه زنجانی نیست] (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 891.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/Qzk19l

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن نماز خواندن دانماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن خل کعبه و روی بام آن