وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نقشه طلبکاری برخی از جریانات سیاسی کشور از رهبری و انقلاب! + تصویر

بعضی‌از جریان‌های سیاسی همیشه در ایران طلبکار هستند.

بعضی‌از جریان‌های سیاسی همیشه در ایران طلبکار هستند و شما می توانید با تحلیل عملکرد این جریانات پی به نقشه عملکردی آنها ببرید، تصویر حاضر به زبان ساده گویای حقیقت این جماعت منافق صفت می باشد.

🔗 لینک کوتاه

نظرات بسته شده است.