وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نظر آیت الله سیستانی در مورد شطرنج

نظر آیت الله سیستانی در مورد شطرنج

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله 464ـ بازی با شطرنج حرام است اعم از آنکه با پول و برد و باخت باشد و یا بدون آن. و همچنین بازی مزبور به وسیله دستگاه کامپیوتر در صورتی که هر دو طرف بازی، دستگاه باشند حرام می باشد و بنابر احتیاط واجب اگر یک طرف بازی شخص و طرف دیگر دستگاه کامپیوتر باشد باز چنان بازی، ترک شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.