منظور از موسیقی نزد اهل فسق و فجور

منظور از موسیقی نزد اهل فسق و فجور

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله 557ـ مقصود از جمله “متعارف نزد اهل فسق و فجور” چیست؟

جواب: این جمله، در فتاوای ما نیامده است و آنچه ما در تعریف غنا و آهنگ گفتیم عبارت از جمله “آهنگ شناخته شده نزد اهل لهو و لعب” است و معنای آن، واضح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.