وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

منظور از اعلميت مرجع تقليد

منظور از اعلميت مرجع تقليد

مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي

ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

لينك كوتاه مطللب: http://hadana.ir/?p=11813

🔗 لینک کوتاه

نظرات بسته شده است.