مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی

مستحبات آب آشامیدن

مسأله 2638 در آشامیدن آب چند چیز مستحب ّ است (1):

اوّل آب را به طور مکیدن بیاشامد.

دوم در روز ایستاده آب بخورد.

سوم پیش از آشامیدن آب «بسم اللّه» و بعد از آن «الحمد للّه» بگوید.

چهارم به سه نفس آب بیاشامد.

پنجم از روی میل آب بیاشامد (2)

ششم بعد از آشامیدن آب حضرت ابا عبد اللّه علیه السلام و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): آداب آشامیدن چند چیز است..

(سیستانی): چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است..

(مکارم): چند کار در روایات به هنگام آشامیدن آب توصیه شده است..

(2) [مورد پنجم در رساله آیت اللّه (نوری) نیست]

مکروهات آب آشامیدن

مسأله 2639 زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال ایستاده مکروه است (1) و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه (2) و جایی که دسته آن است مکروه می‌باشد (3) .

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): مذموم است..

(سیستانی): مذموم شمرده شده است..

(2) (فاضل): از جای شکسته ظرف..

(3) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): مذموم می‌باشد.

(سیستانی): مذموم شمرده شده است.

(مکارم): مسأله در روایات از چند چیز در موقع آشامیدن آب نهی شده است: 1 زیاد آشامیدن 2 آشامیدن آب بعد از غذای چرب 3 ایستاده نوشیدن در شب 4 نوشیدن آب با دست چپ 5 نوشیدن از جای شکسته کوزه یا طرفی که دسته آن است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم مستحبات نوشیدن آب [مستحبات و مکروهات خوردن و شامیدن ]

پرسش : در هنگام نوشیدن آب به چه چیزی توصیه شده است؟

پاسخ :

1- آب را بطور مکیدن بیاشامد

2- در روز ایستاده آب بخورد

3- پیش از نوشیدن آب «بسم اللَّه» و بعد آن «الحمد للَّه» بگوید.

4- آب را به سه نفس بیاشامد، نه یک نفس.

5- از روى میل آب بیاشامد.

6- بعد از نوشیدن آب حضرت امام حسین علیه السلام و اهل او را یاد کند و قاتلان ایشان را لعنت نماید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.