وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

در نوشتار قبل شرایط هشت گانه نماز مسافر بیان شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

در ادامه نیز می توانید شرط دوم را بخوانید.

رساله توضيح المسائل

شرط دوم:

آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد (۱)، پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بخواند (۲). ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود (۳) یا چهار فرسخ برود (۴) و به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برگردد (۵)، باید نماز را شکسته بخواند.

(۱) (سیستانی:) یعنی بداند که هشت فرسخ راه را می پیماید..

(۲) (زنجانی:) و اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا به جایی برود و به وطنش یا جایی که می خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

(۳) (سیستانی:) یا مثلًا مسافتی برود که با بر گشتن هشت فرسخ می شود، باید نماز را شکسته بخواند.

(۴) (گلپایگانی، صافی:) (گلپایگانی: و کمتر از ده روز بماند) و بر گردد، باید نماز را شکسته بخواند.

(خوئی، تبریزی، نوری:) و چهار فرسخ دیگر به وطنش یا محلّی که می خواهد ده روز در آنجا بماند برگردد باید نماز را شکسته بخواند.

(۵) (اراکی:) چنانچه برگشتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد..

(مکارم:) مسأله شرط دوّم از اوّل قصد هشت فرسخ را داشته باشد. اگر اوّل می خواهد به محلّی که کمتر از هشت فرسخ است برود و در وسط راه یا پس از رسیدن به آن مقصد قصد کند مسافرت خود را ادامه دهد به طوری که مجموع مسافرت او هشت فرسخ باشد، چون از اوّل قصد نداشته باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر در اثناء، یا پس از رسیدن به مقصد قصد کند از آنجا هشت فرسخ یا بیشتر برود، نماز او شکسته است.

(فاضل:) مسأله شرط دوّم: آن که از اوّل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد با توجه به این شرط، اگر فرد قصد داشته باشد به جایی برود که کمتر از هشت فرسخ می شود و بعد از رسیدن به آنجا تصمیم بگیرد به جایی دیگر برود چنانچه پس از آن هشت فرسخ می شود و حد اقل چهار فرسخ آن رفتن است نمازش شکسته است و اگر پس از آن هشت فرسخ نمی شود هر چند با محاسبه مسیر قبلی هشت فرسخ بشود نمازش تمام است و اگر از ابتدا قصد داشته باشد که به مقصد اوّل رفته و پس از آن به مقصد دوّم برود چنانچه مجموعاً هشت فرسخ می شود نمازش شکسته است هر چند مقصد اوّل کمتر از هشت فرسخ باشد.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است]

مسأله ۱۲۸۱ کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است، مثلًا برای پیدا کردن گم شده ای مسافرت می کند و نمی داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز را تمام بخواند. ولی در برگشتن، چنانچه تا وطنش (۱) یا جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند. و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ (۲) برود و برگردد (۳)، چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود، باید نماز را شکسته بخواند (۴).

(۱) (مکارم:) یا محل ّ اقامتش هشت فرسخ یا بیشتر باشد، نماز او شکسته است.

(۲) (اراکی:) یا بیشتر برود و برگشتن او هم از چهار فرسخ، کمتر نباشد باید نماز را شکسته بخواند و چنانچه مجموع رفت و برگشت کمتر از هشت فرسخ نباشد ولی رفتن یا برگشتن او کمتر از چهار فرسخ باشد، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

(۳) [عبارت «و برگردد» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(۴) (فاضل:) با شرط آن که رفتن چهار فرسخ کمتر نباشد.

(خوئی، تبریزی، نوری:) اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید نماز را شکسته بخواند.

(سیستانی:) اگر در بین رفتن قصد کند که مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می شود، باید نماز را شکسته بخواند.

(زنجانی:) اگر در بین رفتن قصد کند به جایی برود و برگردد که رفتن و برگشتن هشت فرسخ می شود، باید نماز را شکسته بخواند.

[مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند]

مسأله ۱۲۸۲ مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می رود و مثلًا قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند (۱).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (بهجت:) و احتمال دارد که مطلق گمان، کافی باشد.

[ کسی که قصد هشت فرسخ دارد]

مسأله ۱۲۸۳ کسی که قصد هشت فرسخ دارد (۱)، اگر چه در هر روز مقدار کمی راه برود وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و اذان آن را نشنود (۲) باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود (۳) که نگویند (۴) مسافر است، باید نمازش را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) باید نمازش را شکسته بخواند، هر چند هر روز مقدار کمی راه برود ولی به اندازه ای باشد که به او مسافر گویند.

(۲) (خوئی، تبریزی:) وقتی به جایی برسد که اذان شهر را نشنود و اهل شهر او را نبینند و نشانه آن این است که او اهل شهر را نبیند..

(زنجانی:) وقتی به جایی برسد که اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند..

(سیستانی:) وقتی به حدّ ترخّص (که معنایش قبل از مسأله [۱۳۱۸] خواهد آمد) برسد..

(۳) (سیستانی:) احتیاط لازم آن است که نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند.

(۴) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی:) عرفاً نگویند..

[ کسی که در سفر به اختیار دیگری است]

مسأله ۱۲۸۴ کسی که در سفر به اختیار دیگری است (۱)، مانند نوکری که با آقای خود مسافرت می کند (۲) چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند (۳).

(۱) (مکارم:) مانند پسری که با پدر خود مسافرت می کند، چنانچه بداند سفر پدرش هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند، حتّی اگر کسی را به اجبار به جایی می برند (مانند زندانی) و بداند مسافت او هشت فرسخ یا بیشتر است همین حکم را دارد، مگر این که احتمال عقلایی بدهد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از آنها جدا می شود و برمی گردد.

(۲) (سیستانی:) مانند زن و فرزند و نوکر و زندانی..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) و اگر نداند، بنا بر احتیاط واجب باید از او بپرسد که اگر سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته به جا آورد.

(خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) و اگر نداند، نماز را تمام به جا آورد، و پرسیدن لازم نیست (سیستانی: گر چه بهتر است).

(فاضل:) و در صورت شک در قصد او، احتیاط واجب این است که فحص کند ولی بر آن شخص لازم نیست به او خبر بدهد.

[کسی که در سفر به اختیار دیگری است]

مسأله ۱۲۸۵ کسی که در سفر به اختیار دیگری است، اگر بداند یا گمان داشته باشد (۱) که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود (۲)، باید نماز را تمام بخواند.

(۱) (بهجت:) بلکه اگر احتمال نیز بدهد..

(۲) (گلپایگانی، سیستانی، صافی:) و سفر نمی کند..

(بهجت:) و برمی گردد.. (زنجانی:) [و] به سفر ادامه نمی دهد..

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۲۸۴.

[کسی که در سفر به اختیار دیگری است]

مسأله ۱۲۸۶ کسی که در سفر به اختیار دیگری است، اگر شک دارد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود یا نه، باید نماز را شکسته بخواند (۱). و نیز اگر (۲) شک او از این جهت است که احتمال می دهد مانعی برای سفر او پیش آید، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید نمازش را شکسته بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (اراکی:) باید نماز را تمام بخواند مگر آن که اطمینان داشته باشد که جدا نمی شود.

(خوئی، گلپایگانی، صافی:) باید نماز را تمام بخواند..

(فاضل:) ظاهر این است که باید تمام بخواند مگر اطمینان به عدم مفارقت داشته باشد..

(تبریزی:) باید نماز را تمام بخواند ولی چنانچه احتمال جدا شدن او در نظر مردم به جا نباشد باید نماز را شکسته بخواند.

(زنجانی:) باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر تصمیم داشته باشد که چهار فرسخ را سفر نماید و برای برطرف کردن موانع هم تلاش می کند ولی احتمال می دهد که مانعی غیر اختیاری برای سفر او پیش آید، باید نماز را شکسته بخواند. و اگر احتمال می دهد که مانعی برای سفر او پیش آید و در صدد برطرف کردن آن نباشد باید نماز را تمام بخواند.

(۲) (خوئی، گلپایگانی، صافی:) ولی اگر..

(سیستانی:) مسأله کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر اطمینان ندارد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمی کند، باید نماز را تمام بخواند ولی اگر اطمینان دارد، باید نماز را شکسته بخواند.

(بهجت:) مسأله کسی که در سفر به اختیار دیگری است اگر نداند که آن دیگری قصد هشت فرسخ را دارد یا نه، بنا بر أحوط باید تحقیق کند و اگر تحقیق ممکن نیست باید نماز را تمام بخواند، و اگر معلوم شد که از اول قصد هشت فرسخ را داشته بنا بر أظهر باید نماز را شکسته بخواند، و أحوط جمع بین شکسته و تمام است مگر این که مسافت باقی مانده هشت فرسخ باشد که در این صورت باید شکسته بخواند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/S0cdgG

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

شرایط شکسته شدن نماز مسافر

مسافت شرعی چیست

  1. نماز مسافر
  2. مسافت شرعی
  3. اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف
  4. مسافت شرعي چند كيلومتر است
  5. قصد اقامت و مسافت شرعی‏
  6. نكات مسافت شرعي و قصد مسافت
  7. احكام سفر شغلي
  8. احكام سفر معصيت
  9. نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )


کلید: مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی کلید: مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.