مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

رساله توضیح المسائل معاملات

مسأله 2197 اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد (1) مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

(1) (مکارم): مثلًا اگر بنّایی را برای ساختن بَنایی در روز معینی اجیر کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد امّا اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اوّل بگیرد (در صورتی که مزد دوم کمتر باشد).

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/ormPm1

حتما بخوانيدکلید: مزد کارگر در روزی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.