وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

محدوده طواف از کجاست

محدوده طواف از کجاست

لگو احکام حج و عمره

۵- محدوده طواف‏

پنجم- محدوده طواف‏

۶۵۶- طواف بايد از همه اطراف، بين‏[۱] خانه كعبه و مقام حضرت ابراهيم واقع شود.

 

[۱] ( ۲)- آية اللَّه خويى: به حاشيه مسأله بعد مراجعه شود.

آية اللَّه فاضل: ولى چنانچه ضرورت عرفى اقتضا كند، طواف در خارج از محدوده، با رعايت الأقرب فالأقرب صحيح است.

آية اللَّه مكارم: رعايت اين شرط لازم نيست ولى بهتر است.

آية اللَّه نورى: اقوى اين است كه در طواف، همين قدر كه« طواف دور خانه خدا» صدق كند كافى است و مراعات اين‏كه طواف بين خانه خدا و مقام ابراهيم عليه السلام است لازم نيست و مستحب است.( مناسك، مسأله ۱۷۲).

 

۶۵۷- مراد از طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم عليه السلام در همه اطراف خانه كعبه است، به گونه‏اى كه طواف كننده، از اين فاصله- كه گفته‏اند تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است‏[۱]- دورتر نرود.[۲]

 

[۱] ( ۳)- آية اللَّه بهجت: از خانه تا سنگِ مخصوص است نه بنا، و موضع معروف به« شاذروان» داخل بيت است از جميع جوانب على ‏الأحوط.( مناسك شيخ، ص ۴۱).
[۲] ( ۴)- آية اللَّه بهجت: ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت- بيست و شش ذراع و نيم- نيز كافى باشد براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن متعيّن است و با تحرى اوقات خلوت نسبى و عدم تمكن از طواف در حد لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعايت اختلاف اطراف در مانع.( مناسك، مسأله ۳۰۶) و از اينجا حكم چند مسأله بعدى معلوم مى‏شود.

آية اللَّه تبريزى: در صورت امكان بنابر احتياط طواف بايد در محدوده فاصله بين كعبه و مقام ابراهيم عليه السلام باشد ولى در موارد ازدحام طواف در خارج اين محدوده هم كافى است.

آية اللَّه خامنه‏ اى: اقوى عدم وجوب است، و براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجدالحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند، طواف مجزى است، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فيمابين كعبه و مقام ابراهيم انجام دهد. و از اين مسأله حكم مسائل بعد نيز روشن مى‏شود.

آية اللَّه خويى: و ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت بيست و شش ذراع و نيم نيز كافى باشد؛ خصوصاً براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن بهتر است و از اين مسأله حكم چند مسأله بعد هم معلوم مى‏شود.( مناسك، مسأله ۳۰۶).

آية اللَّه وحيد: احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيم عليه السلام باشد هر چند اقوى اين است كه طواف حتى براى متمكن از طواف در اين مقدار بدون حرج نيز كافى است اگر چه مكروه است.( مناسك فارسى معظم له صفحه ۱۵۶ و ۱۵۷)

آية اللَّه سيستانى: ولى بعيد نيست كه در بيش از مقدار ذكر شده هم- هرچند كه كراهت دارد- طواف جايز باشد؛ خصوصاً براى كسى كه در فاصله ذكر شده توانايى طواف را ندارد يا موجب حرج و مشقت زياد براى او مى‏شود و در صورت توانايى رعايت احتياط اولى است و از اين‏جا حكم مسائل بعد نيز روشن مى‏شود.( مناسك، مسأله ۳۰۳).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: تا جايى كه جمعيّت طواف كننده متّصل به يكديگر مشغول طوافند، طواف در آن حدّ صحيح و مجزى است ومع ذلك اولى رعايت حدّ است با امكان، و از اينجا حكم چهار مسأله بعد روشن مى‏شود.( آراءالمراجع، ص ۳۲۰).

آية اللَّه مكارم: رعايت اين امر خوب است ولى لازم نيست. و در همين جا حكم چند مسأله بعد روشن مى‏شود.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

🔗 لینک کوتاه

نظرات بسته شده است.