وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مبطلات و محرمات اعتكاف

مبطلات و محرمات اعتكاف

نظر سایر مراجع عظام تقلید را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

محرّمات اعتكاف

س. كارهاى حرام در هنگام اعتكاف چيست؟

ج: معتكف بايد از اين كارها پرهيز كند:
* بوييدن چيزهاى خوشبو و عطريّات حتى گياهان خوشبو، همراه با لذّت؛ پس براى كسى كه حس بويايى ندارد اشكال ندارد.
* خريد و فروش
* ساير انواع تجارت؛ مثل صلح و اجاره و مضاربه و غير اين‌ها (بنابر احتياط واجب).
* مجادله و جدال ـ چه در امور دينى و چه دنيوى ـ به قصد غلبه بر ديگرى و اظهار فضل و برترى بر او؛ اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طريق باطل باشد، مانعى ندارد.
* امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش.
* استمناء(۱) (بنا بر احتياط واجب)

گرچه استمناء در هر حال حرام و از گناهان بزرگ است ولى در حال اعتكاف گناهى بزرگتر است.

رفتن به مكانى به گمان تابع مسجد بودن

س. اگر معتكف به گمان اين‌كه مكانى تابع مسجد است، به آن مكان برود و بعد معلوم شود كه آن‌جا جزو مسجد نبوده، حكم اعتكافش چيست؟

ج: خروج عمدى از مسجد ـ  ولو از روى جهل ـ اعتكاف را باطل مى‌كند.

افطار اجبارى روزه

س. اگر معتكف مبتلا به مرضى شود كه مجبور به افطار روزه است چه بايد بكند و حكم اعتكاف او چيست؟
ج: اعتكاف بدون روزه صحيح نيست لذا با افطار روزه، اعتكاف باطل مى‌شود.

خريد و فروش توسط معتكف

س. آيا در صورت ضرورت يا عدم ضرورت مى‌توان شخصاً در ايام اعتکاف خريد و فروش نمود و يا بايد توکيل يا نقل به غير بيع نمود؟

ج) خريد و فروش بر معتکف حرام است ولى هرگاه براى تهيه مواد خوراکى ناچار از خريد و فروش شود و شخص غيرمعتکفى که اين کار را انجام دهد، نيابد و تهيه اجناس مذکور بدون خريد نيز امکان نداشته باشد، در اين صورت خريد و فروش مانعى ندارد.

وكيل كردن غير براي خريد

س. آيا جايز است كه معتكف كسى را براى خريد ـ چه ضرورى و چه غير ضرورى ـ وكيل نمايد؟
ج: اگر براى خريد نيازمندى‌هاى هنگام اعتكاف باشد، اشكال ندارد و اما در غير آن موارد اگر وكيل كردن در هنگام اعتكاف باشد، اشكال دارد.

موارد مجاز خريد و فروش

س. موارد ضرورى كه خريد و فروش در آنها براى معتكف جايز است چيست؟
ج: مواردى كه در هنگام اعتكاف براى خودش و نفقه خانواده‌اش به آن نياز دارد.

معاملات معتكف غير از خريد و فروش

س. آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در هنگام اعتكاف جايز است؟

ج) ساير معاملات (غير از خريد و فروش) بنابر احتياط واجب در هنگام اعتكاف جايز نمى‌باشد.

اجراى عقود و ايقاعات

س. آيا اجراى عقود و ايقاعات (غير از معاملات) در هنگام اعتكاف جايز است؟

ج: مانعى ندارد.

گفتگوى مباح در حال اعتكاف

س. آيا گفتگو در مورد چيزهاى مباح هنگام اعتكاف جايز است؟
ج: اشكال ندارد.

غسل معتكف در مسجد

س. انجام غسل براى معتکف در مسجد چه حکمى دارد و آيا فرقى بين غسل واجب و مستحب مى‌باشد؟

ج: غسل جنابت و حيض در دو مسجد شريف مکّه و مدينه، مطلقاً جايز نيست بلکه بايد تيمّم نموده فوراً خارج شود و در مساجد ديگر نيز اگر غسل، موجب درنگ کردن و يا آلودگى مسجد شود، جايز نمى‌باشد و ساير اغسال واجب و يا مستحب در صورت امکان و عدم مزاحمت براى ديگران اشکال ندارد.

استفاده از عطر و گلاب

س. عطر و گلاب زدن و يا بو کردن عطر و گلاب اعتکاف را باطل مى‌کند يا نه؟ اگر سهواً باشد چه‌طور؟

ج: در صورتى که عطر يا گلاب را براى لذت بردن بو کند، بنا بر احتياط واجب اگر اعتکاف واجب معيّن باشد بايد اعتکاف را به پايان ببرد و قضاى آن را به‌جا آورد؛ و در واجب غيرمعيّن، اگر در دو روز اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگيرد و اگر روز سوم باشد اعتکاف را اتمام و سپس از سر بگيرد و در اعتکاف مستحب قبل از اتمام روز دوم چيزى بر عهده او نيست و اگر روز سوم باشد بايد دوباره اعتکاف را از سر بگيرد و در آنچه ذکر شد بنا بر احتياط واجب فرقى بين عمد و سهو وجود ندارد.

كفّاره مُحرّمات اعتكاف

س. کفّاره هر يک از مُحرّمات را به‌طور جداگانه بيان کنيد؟

ج: اگر اعتکاف واجب را با آميزش جنسى (جماع) هرچند در شب باطل نمايد کفّاره بر او واجب مى‌شود اما در اعتکاف مستحب (در دو روز اول) اگر با اين عمل قصد دارد که از اعتکاف صرف‌نظر نمايد کفاره ندارد و در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب کفاره ثابت است لکن انجام ساير مُحرّمات کفّاره ندارد گرچه احتياط مستحب پرداخت کفّاره‌ مى‌باشد و کفّاره ابطال اعتکاف (در موارد وجوب کفّاره) کفّاره ابطال روزه ماه رمضان است.

بوى خوش خمير دندان

س. با توجه به اينکه بوی خميردندان بوی خوشی است آيا مسواک زدن با خميردندان در حين اعتکاف مخلّ به اعتکاف هست؟
ج: مسواک زدن با آن مانع ندارد و آنچه حرام است بوييدن بوى خوش است.

ترك محل خوشبو

س. اگر در مکانی از مسجد بوی خوشی می‌آمد آيا ترک آنجا لازم است؟ اگر وضوخانه بود و بوی خوش به سبب خميردندان يا صابون بود چه بايد کرد؟

ج: اگر بودن در آن مکان مستلزم بوييدن بوى خوش است بايد آنجا را ترک کند.

منبع : استفتائات مقام معظم رهبري

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام روزه

  1. اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد
  2. اعتکاف در مسجد دانشگاه چه حکمی دارد
  3. چه کارهایی در اعتکاف حرام است
  4. مبطلات و محرمات اعتكاف(آیت الله خامنه ای)
  5. احكام خروج معتكف از مسجد
  6. اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف 
  7. خروج از مسجد در اعتکاف
  8. خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو
  9. حکم راه رفتن و توقف زیر سایه در اعتکاف


كليد:مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف مبطلات و محرمات اعتكاف  استفاده از عطر استفاده از عطر استفاده از عطر استفاده از عطر استفاده از عطر استفاده از عطر كفّاره كفّاره كفّاره كفّاره كفّاره غسل معتكف در مسجد غسل معتكف در مسجد غسل معتكف در مسجد غسل معتكف در مسجد غسل معتكف در مسجد غسل معتكف در مسجد  باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف باطل كننده اعتكاف  احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف احكام اعتكاف امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش امور جنسى و شهوت‌آميز مانند بوسه، لمس و آميزش

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.