وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش اخلاق و کلام علما:

اهميت همنشينى و مصاحب نيكو

اهميت همنشينى و مصاحب نيكو اهميّت همنشينى نيكو 1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «با همسايگان خود نيكو…

مزاح وشوخى كردن در روایات

مزاح وشوخى كردن در روایاتاهمّيّت شوخى كردن 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هيچ مؤمنى نيست، مگر اينكه در…

ذکر و دعای بعد از عطسه

ذکر و دعای بعد از عطسه

ذکر و دعای بعد از عطسه از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «سزاوار است كسى كه عطسه زد انگشت شهادت بر روى بينى بگذارد…

ویژگی های دوست بد در روایات

ویژگی های دوست بد در روایاتاصحاب بدعت، احمقان وجاهلان 1. از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «با اهل بدعت…

احترام به مهمان

احترام به مهمان اهمّيّت ميهمان‌دارى 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس برادر مؤمنش ميهمانش شود و او را…

نکوهش رد احسان دیگران در روایات

نکوهش رد احسان دیگران در روایات ردّ احسان ممنوع 1. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه دو تن به خانه حضرت على عليه السلام رفتند. حضرت…

ثواب زيارت اهل قبور

ثواب زيارت اهل قبور 1. در احاديث معتبر آمده است كه هر كس به زيارت قبر مؤمنى رود ورو به قبله دست بر قبرش بگذارد وهفت مرتبه سوره…

آداب غسل دادن ميت در روایات

آداب غسل دادن ميت در روایات 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس مؤمنى را غسل دهد وهنگام غسل دادن جمله…

آداب دفن كردن ميت در روایات

آداب دفن كردن ميت در روایات 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هرگاه ميّت را به قبر رساندى او را از جانب پايين…

آیت الله بهجت:

آیت الله جوادی آملی:

اخلاق و آداب اسلامی: