آخرین نوشتارهای بخش اخلاق و کلام علما:

آداب خریداری و نگهداری حیوانان

آداب خریداری و نگهداری حیوانان 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هنگام خريدن حيوانات اين دعا را بخوانيد:…

دعای سوار شدن بر وسیله نقلیه

دعای سوار شدن بر وسیله نقلیه ادعيه هنگام سوار شدن1. از پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «هرگاه شخصى…

آداب راه رفتن در اسلام

آداب راه رفتن در اسلام چگونه بايد راه رفت؟ 1. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه حضرت موسى بن جعفر عليه السلام فرمود : «(بسيار) تند راه…

نهی روایات از سوار شدن زن بر مرکب(زین،…

نهی روایات از سوار شدن زن بر مرکب(زین، موتور و ...)/علائم آخرالزمان

مراد از سوار شدن زنان بر زين، چه بسا خودنمايي هاي تحريک کننده باشد كه گاهي با ماشين سواري و دوچرخه سواري در ميان مردان و پسران…

آداب خانه نو خریدن در روایات

آداب خانه نو خریدن در روایات وليمه خريدن وساختن خانه 1. در احاديث معتبر مى‌خوانيم كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «هر كس…

آداب چراغ افروختن

آداب چراغ افروختن1. از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «چهار چيز است كهكسى از آن نفعى نمى‌برد وتباه…

نهی از نگهداری طاووس

نهی از نگهداری طاووس 1. در حديث است كه در محضر امام رضا عليه السلام سخن از حُسن طاووس به ميان آمد. حضرت فرمود: «حُسن هيچ حيوانى…

هدهد وچكاوك در روایات

هدهد وچكاوك در روایات 1. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه امام رضا عليه السلام فرمود: «در هر بال هدهد به زبان سريانى نوشته شده است:…

نگه داری گوسفند در روایات

نگه داری گوسفند در روایات از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «گوسفند نگه داريد وشتر نگه نداريد». 2. از حضرت رسول…

آیت الله بهجت:

آیت الله جوادی آملی:

اخلاق و آداب اسلامی:

سیره و سخنان علما و بزرگان: