كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجعReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 17Rating: 2.5

كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع

كفاره اعتكاف

 پرسش 77 .  در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى‏شود؟

همه مراجع: اگر اعتكاف را با آميزش (جماع) باطل كند، كفاره واجب است و در ساير محرمات كفاره نيست؛ هر چند پرداخت آن احتياط مستحب است

[1].

 پرسش 78 .  كفاره اعتكاف چه ‏قدر است؟

همه مراجع: كفاره بطلان اعتكاف، مانند كفاره روزه ماه رمضان است؛ يعنى، بايد دو  ماه روزه بگيرد و يا به 60 مسكين، طعام دهد[2].

 پرسش 79 .  اگر هر يك از مبطلات پنج‏گانه اعتكاف در روز سوم انجام شود، كفاره دارد؟

 همه مراجع (به جز سيستانى): كسى كه عمداً و بدون عذر، اعتكاف مستحبى خود را در روز سوم مى‏ شكند، در صورتى كه اعتكاف را به غيرجماع به هم بزند كفاره ندارد ولى واجب است قضاى اعتكاف را انجام دهد. و نسبت به جماع، در اعتكاف واجب هر چند جماع، در شب باشد كفّاره واجب مى ‏شود و در اعتكاف مستحبّ اگر بعد از تكميل دو روز باشد، بنابر احتياط كفّاره دارد.[3]

آيه‏ اللّه‏ سيستانى: اگر شخص معتكف اعتكافش را به وسيله ارتكاب يكى از مُفسدات، باطل كند، اگر اعتكاف واجبِ معين باشد، بنا بر احتياط واجب، بايد اعتكاف را قضاء كند و اگر در اعتكاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتكاف را باطل كند، بنا بر احتياط وجوبى اعتكاف را قضاء كند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتكاف مستحب را باطل كند، چيزى بر عهده او نيست و قضاء ندارد.[4]

  تبصره. حكم ذكر شده مخصوص اعتكاف مستحبى است اما اگر اعتكاف در رمضان باشد يا اعتكاف در غير رمضان باشد ولى روزه قضا را گرفته باشد حكم جداگانه دارد.

 پرسش 80 .  در صورتى كه شخص در روز سوم اعتكاف مستحبى، مريض شود و يا اضطرارى پيش آيد، مى‏تواند اعتكاف را به هم زند؟ آيا در اين صورت كفاره دارد؟

همه مراجع: در صورتى كه معذور از گرفتن روزه باشد، اعتكاف باطل مى‏شود؛  ولى كفاره ندارد[5].

قضاى اعتكاف

 پرسش 81 .  چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آيا قضاى آن واجب مى‏شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): اگر بعد از روز دوم باطل كند، بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر پيش از آن باشد چيزى بر عهده او نيست[6].

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر بعد از روز دوم باطل كند، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر پيش از آن باشد، چيزى بر عهده او نيست[7].

  تبصره. قضاى اعتكاف مانند اصل اعتكاف است. بنابراين بايد شرايط آن را رعايت كند و حداقل سه روز متوالى روزه بگيرد.

قضاى نذر اعتكاف

 پرسش 82 .  كسى كه نذر كرده اعتكاف به جا آورد، آن گاه با گذشت يك روز از اعتكافش آن را به جهتى باطل كند، آيا قضاى آن واجب است؟

همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): اگر نذرش معين باشد، بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر معين نباشد، بايد آن را از سر  بگيرد[8].

 آيات عظام تبريزى، وحيد و سيستانى: اگر نذرش معين باشد بنابر احتياط واجب، بايد قضاى آن را به ‏جا آورد و اگر معين نباشد بايد آن را از سر بگيرد[9].

  تبصره. اگر نذر معين نباشد قضا مطرح نمى‏ شود؛ بلكه به طور ادا بايد انجام دهد.

جهل به احكام اعتكاف

 پرسش 83 .  اگر كسى از روى فراموشى از اعتكاف خارج شود، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اعتكافش باطل نمى‏ شود[10].

آيات عظام تبريزى و سيستانى: اعتكافش باطل مى‏ شود[11].

آيات عظام صافى، مكارم و وحيد: بنابر احتياط واجب باطل مى‏ شود[12].

  تبصره. چنانچه خروج از اعتكاف به حدى طولانى شود كه از صورت اعتكاف خارج گردد، اعتكاف باطل مى‏شود.

 پرسش 84 .  اگر كسى به جهت ندانستن مسئله از اعتكاف خارج شود، آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟

همه مراجع: آرى، اعتكافش باطل مى‏ شود[13].

 •  [1]. امام، نورى، فاضل، مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 9؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، 1211؛ صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م 1426؛ تبريزى، وحيد و سيستانى، منهاج‏الصالحين، م 1084 و دفتر: خامنه‏اى.
 •  [2]. امام، نورى، فاضل، مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 9؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، 1211؛ صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م 1426؛ تبريزى، وحيد و سيستانى، منهاج‏الصالحين، م 1084 و دفتر: خامنه‏اى.
 •  [3]. امام، تحريرالوسليه، كتاب صوم، شروط اعتكاف؛ نورى، استفتاآت، ج 2، س 294 و 295؛ صافى، سايت، احكام اعتكاف.
 •  [4]. سيستانى، رساله جديد، م 1741.
 •  [5]. العروة الوثقى، ج 2، الاعتكاف، م شروط الاعتكاف، الرابع و م 19 و احكام الاعتكاف، م 9.
 •  [6]. امام، نورى، فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 5؛ بهجت، وسيله‏النجاة، ج 1، 1210؛ صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م 1424؛دفتر: خامنه‏اى.
 •  [7]. تبريزى، سيستانى و وحيد، منهاج‏الصالحين، م 1082.
 •  [8]. امام، نورى، فاضل، مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 5؛ بهجت، وسيله‏النجاة، ج 1،1210؛ صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م 1424 ودفتر: خامنه‏اى.
 •  [9]. تبريزى، سيستانى و وحيد، منهاج‏الصالحين، م 1082.
 •  [10]. امام، فاضل، نورى، تعليقات على العروة، ج 2 الاعتكاف؛ بهجت،وسيله‏النجاة، ج 1، م 1194.
 •  [11]. سيستانى، تبريزى، منهاج‏الصالحين، الاعتكاف، السادس.
 •  [12]. صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م1402؛ مكارم، تعليقات على العروة، ج 2، الاعتكاف ؛ وحيد، منهاج‏الصالحين، الاعتكاف، م 1077.
 •  [13]. العروة الوثقى، ج 2 الاعتكاف، الثامن.(احکام اعتکاف/ پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

كفّاره مُحرّمات اعتكاف

س. کفّاره هر يک از مُحرّمات را به‌طور جداگانه بيان کنيد؟

ج: اگر اعتکاف واجب را با آميزش جنسى (جماع) هرچند در شب باطل نمايد کفّاره بر او واجب مى‌شود اما در اعتکاف مستحب (در دو روز اول) اگر با اين عمل قصد دارد که از اعتکاف صرف‌نظر نمايد کفاره ندارد و در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب کفاره ثابت است لکن انجام ساير مُحرّمات کفّاره ندارد گرچه احتياط مستحب پرداخت کفّاره‌ مى‌باشد و کفّاره ابطال اعتکاف (در موارد وجوب کفّاره) کفّاره ابطال روزه ماه رمضان است.

قضاى اعتكاف

س. اگر قضاى اعتكاف به علت بطلان، واجب باشد و ده روز پايانى ماه رمضان تمام شود. آيا جايز است كه براى درك فضيلت، قضاى اعتكاف را در ماه رمضان آينده به‌جا آورد يا اين‌كه بايد فوراً قضا نمايد؟
ج: قضا در هر ماهى كه خواست اشكال ندارد، مگر اين‌كه نذر كرده باشد كه در ماه خاصى اعتكاف نمايد.

استفتائات رهبری.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

چنانچه معتکف بعد از اذان مغرب روز دوم اعتکاف حائض شود [احکام اعتکاف]

پرسش : خانمی بعد از اذان مغرب روز دوم اعتکاف، حائض شده است؛ آیا قضای اعتکاف بر او واجب است؟
پاسخ : با توجه به این که وارد روز سوم نشده، چنانچه اعتکاف واجب نباشد، قضا بر او واجب نیست.

خارج شدن از اعتکاف مستحب در روز سوم [احکام اعتکاف]

پرسش : اگر فردی اعتکاف مستحب را در روز سوم رها کرد وظیفه اش چیست؟
پاسخ : کار خلافی مرتکب شده و باید اعتکاف را قضا کند.

بجا نیاوردن روزه ی روز سوم اعتکاف در ماه رمضان [احکام اعتکاف]

پرسش : اگر در ماه مبارک رمضان، اعتکاف کنیم و روزه روز سوم اعتکاف را نگیریم یعنی یک روزه ماه مبارک را نگرفتیم و یک روزه روز سوم اعتکاف آیا دوکفاره جمع بر ما واجب می شود یا یک کفاره؟
پاسخ : یک کفاره بیشتر ندارد مگر اینکه با جماع روزه را باطل کند که دو کفاره دارد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: خارج شدن از محل اعتکاف یا باطل کردن اعتکاف برای کسی که به نیت رجاء در مسجدی اعتکاف کرده چه حکمی دارد؟

پاسخ: قضا یا کفاره ندارد.

پرسش: اگر روزه خود را در حال اعتکاف باطل کند وظیفه او چیست؟

پاسخ: اعتکاف او باطل است ولی اگر پس از روز دوم باشد باید قضا کند .

استفتائات آیت الله سیستانی.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام روزه

حکم راه رفتن و توقف زیر سایه در اعتکافکلید: كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع X كفاره اعتکافX قضا اعتکافX اعتکافX احکام اعتکافX شکستن اعتکافX کفارهX قضاX باطل کردن كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع  كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع  كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع