كفاره استمنا در روزه چيستReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 7Rating: 4.0

كفاره استمنا در روزه چيست

خود ارضايي يا استمنا يكي از گناهان كبيره محسوب مي شود ، و اگر كسي در هنگام روزه آن را انجام دهد سبب باطل شدن روزه اش ميگردد و بايد كفاره بدهد. غسل جنابت هم واجب می شود(همانند سایر غسل ها است ولی باید به نیت غسل جنابت باشد). برخي از مراجع مي فرمايند بايد كفاره جمع بپردازد. لازم به ذكر است كه استمنا مخصوص به آقايان نيست و اگر خانمي خود ارضايي كند روزه اش باطل مي شود. ملاعبه (بازی) با همسر و استمنا توسط همسر حرام نيست اما اگر هنگام روزه منجر به خروج مني شود، (اگر از عمد ملاعبه کنند تا منی خارج شود) کفاره نیز واجب می شود . حکم ملاعبه با همسر در حال روزه و نظر مراجع را از اینجا کلیک کنید و بخوانید. 

نكته:

1- ما قبلا در نوشتاري « احكام جامع استمنا در حال روزه » را مطرح كرديم. -حتما مطالعه كنيد- در اينجا كفاره استمناء را در تكميل آن نوشته براي شما آماده نموده ايم.

2- اگر شخص در حال روزه چند بار خود ارضايي (استمناء) كند، طبق نظر برخي از مراجع بايد كفاره را تكرار نمايد. مي توانيد مقاله «تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه» را نيز ببينيد

3- کفاره جمع یعنى  دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (مد طعام تقریبا 750 گرم بدهد). اینجا کلیک کنید.

4-اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند در صورتی که منی از او بیرون نیاید، برخی از مراجع می فرمایند روزه آن شخص باطل است. اینجا کلیک کنید و مسئله 1594 را با نظر 10 مرجع ببینید.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

باطل كردن روزه با محرّمات
342. حکم کسى که با آميزش جنسى حرام يا استمنا يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟
ج) در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحبّ آن است که هر دو را انجام دهد.

343. اگر مکلّف علم داشته باشد به اين‌که استمنا روزه را باطل مى‌‏کند، ولى عمداً آن را انجام دهد، آيا کفّاره جمع بر او واجب مى‌‏شود؟
ج) اگر منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمى‌‏شود لکن احتياط مستحبّ آن است که کفّاره جمع بپردازد. استفتائات رهبري .


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا استمناء در روز ماه رمضان روزه را باطل می کند؟ اعم از آنکه منی بیرون بیاید یا نه و کفاره آن چیست؟ وانگهی اگر چنان کاری را زنان انجام دهند حکم آن چیست؟

پاسخ: اگر به قصد انزال، استمنا کند و انزال هم بشود روزه باطل می شود و بر او قضا و کفاره واجب است (روزه دو ماه پی در پی و یا اطعام شصت فقیر) اما اگر استمناء کند و قصد انزال هم داشته باشد لیکن منی خارج نشود او باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه بگیرد آنگاه قضا هم بکند.
و اگر استمناء کند و قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم چنان نبوده است که انزال بشود ولی احتمال انزال می داده و اتفاقاً منی هم خارج شود بر او واجب است قضا کند و کفاره واجب نمی شود.
و اما اگر بر خودش مطمئن بوده که منی خارج نخواهد شد از قضا منی بیرون آید نه قضا واجب می شود و نه کفاره و در این مسائل فرقی میان زن و مرد نیست .

پرسش: در ماه رمضان استمنا کردم البته به قصد بیرون آوردن منی نبود ولی منی از من خارج شد و می دانستم که به واسطه بیرون آمدن منی روزه ام باطل می‌شود حالا چه باید بکنم؟ آیا باید ۶۰ روز یا ۶۰نفر را سیر کنم یا نه؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان .
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روزعلاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

پرسش: نوجوانی در روزه ماه مبارک استمناء می کرد حال وظیف او چیست؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، درحالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد و استمناء را انجام می دهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان و یک روز قضا کند.
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
استفتائات آيت الله سيستاني .

 

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

استمنا در حال روزه
س. كسي‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و حتي‌ يك‌ گناه‌ كبيره‌ است‌، اگر اين‌عمل‌ را انجام‌ دهد. آيا روزه‌ او باطل‌ است؟ اگر باطل‌ است،‌ كفّاره‌ دارد يا خير؟

ج. در فرض‌ سؤال‌، بايد قضاي‌ روزه‌ را بگيرد، ولي‌ كفّاره‌ ندارد. بلي،‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به اين‌ معني‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نكند و يا بداند استمناء حرام‌ و معصيت‌ است‌، هرچند نداند كه ‌روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و اگر در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، كفّاره‌ جمع‌ دارد. والله العالم.

س21. كسي‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و حتي‌ يك‌ گناه‌ كبيره‌ است‌، اگر اين‌عمل‌ را انجام‌ دهد آيا روزه‌ او باطل‌ است‌ ؟ اگر باطل‌ است‌ كفّاره‌ دارد يا خير؟ اگر دارد مقدار آن‌ چقدراست‌؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌، بايد قضاي‌ روزه‌ را بگيرد ولي‌ كفّاره‌ ندارد، بلي‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به اين‌ معني‌ كه‌ درموقع‌ ارتكاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نكند و يا بداند استمناء حرام‌ و معصيت‌ است‌، هرچند نداند كه‌روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، كفّاره‌ جمع‌ دارد، كه‌ در توضيح‌ المسائل‌ مسأله‌ شماره‌ 1674 ذكر شده‌ است‌.استفتائات آيت الله صافي .

 

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

باطل کردن روزه با فعل حرام بدون اطلاع از کفاره [مواردى که قضا و کفاره واجب است]
فردى به دلیل عدم اطّلاع از کفّاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده است. وظیفه این فرد چیست؟
علاوه بر قضا ، کفّاره جمع (بنابر احتیاط واجب) مى‏ پردازد، چون علم به بطلان داشته هر چند علم به کفّاره نداشته و علم به کفّاره شرط نیست.

مبطل بودن استمنا(1347)
مسأله 1347ـ اگر روزه دار با خود کارى کند که منى از او بیرون آید روزه اش باطل مى شود، اما اگر بى اختیار در حال خواب یا بیدارى بیرون آید، روزه باطل نمى شود.
حکم روزه کسی که به قصد بیرون آمدن منی استمناء کرده (1352)
مسأله 1352ـ اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن منى استمناء کند روزه اش باطل مى شود هر چند منى از او بیرون نیاید.
کفاره جمع براى کسى که با حرام روزه را باطل کرده است (1405)
مسأله 1405ـ اگر روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد، یعنى هم یک بنده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام از آنها یک مد طعام که تقریبا 750 گرم است بدهد) و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد هر کدام که ممکن است باید انجام دهد (خواه آن چیز حرام، مانند شراب و زنا باشد یا مانند نزدیکى کردن با همسر خود در عادت ماهانه).

کسی که سهواً در حال روزه استمناء کرده

اگر کسی روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر همان روز فراموش کند که روزه است و خود ارضایی کند حکم این روزه چیست؟

در فرض سوال، روزه صحیح است اما مرتکب معصیت بزرگی شده است.

اسمتناء روزه دار پس از احتلام در خواب
اگر شخص روزه داری بعد از نماز صبح محتلم شد و سپس قبل از غسل با خود بازی کند و برای بار دوم از او منی خارج شود روزه او چه حکمی دارد ؟

روزه او باطل است و علاوه بر قضا کفاره جمع دارد.استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

لينك كوتاه مطلب:  http://hadana.ir/?p=15803

حتما بخوانيد

تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه

  1.  كفاره آميزش و يا خوردن حرام در روزه
  2. – كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه
  3. – تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
  4. – كفاره استمنا در روزه چيست
  5. فرق کفاره افطار عمدى با کفاره مريض
  6. – حكم تاخير در پرداخت كفاره روزه
  7. – كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
  8. – كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان


كليد: كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست كفاره استمنا در روزه چيست استمنا در حالت روزه آیا روزه دارى که استمناء کرده و نمى دانسته استمناء روزه را باطل مى کند، روزه اش باطل است اگر یک شخص روزه دار استمنا کند حکمش و کفاره اش چیست حکم روزه و خود ارضایی چیست  خود ارضایی کند حکم این روزه چیست حكم شرعى استمناء چیست ؟ آیا كفاره دارد استمنای روزه دار آیا استمنا روزه را باطل می کند شخصي به خاطر استمنا روزه را باطل کرده آیا کفاره جمع باید بدهد کفاره جمع  چيست منظور از کفاره جمع چيست احكام٬ استمنا٬ استمناء٬استمناء در حال روزه٬ حكم٬خامنه اي٬ روزه٬ روزه دار٬روزه و استمناء٬ كفاره٬ کفاره جمع