وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

حضرت عیسی در قرآن

نگاه قرآن به شخصیت حضرت عیسی مسیح (ع) پرسش : حضرت عیسی(ع) از دید قرآن چه جایگاهی دارد و قرآن از ایشان با چه تعابیری یاد می کند؟…

اولین مفسر قرآن کیست؟

زمان شروع تفسیر قرآن پرسش : تفسیر قرآن از چه زمانى شروع شد؟ پاسخ اجمالی تفسیر قرآن به معنى واقعى، از زمان خود پیامبر(ص) و به…

معنای تفسیر در لغت و اصطلاح

منظور از تفسیر قرآن پرسش : منظور از تفسیرقرآن چیست؟ پاسخ اجمالی «تفسیر» در لغت یعنى برگرفتن نقاب از چهره. قرآن، یک چهره عمومى…

تفسیر موضوعی

منظور از تفسیر موضوعی پرسش : منظور از تفسیر موضوعی چیست؟پاسخ اجمالی تفسیر موضوعی یعنی آیات مختلفی که در جای جای قرآن…

انواع تفسیر قرآن

انواع تفسیر قرآن پرسش : انواع مختلف تفسیرقرآن کدام اند؟ پاسخ اجمالی: پنج گونه تفسير براى قرآن تصوّر مى شود: ۱- تفسير مفردات…

اعجاز علمی قرآن: