وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

حضرت سلیمان در قرآن و تورات

حضرت سلیمان در قرآن و تورات پرسش : قرآن و تورات شخصیت حضرت سلیمان را چگونه ترسیم می کنند؟پاسخ اجمالی قرآن کریم سلیمان را…

حمایت از مظلوم در قرآن

حمایت از مظلوم در قرآن حمایت از مظلوم، نگاه قرآن به سیاست خارجیاسلام دین صلح و سلم و تسلیم در برابر حق است؛ اما از آنجایی که…

شبهه: مراحل رشد جنین در قرآن

شبهه: مراحل رشد جنین در قرآن تناقض در «مراحل شناسی جنینی» قرآن و علم جدید! پرسش : در جنین شناسی جدید مشاهده نگردیده است که جنین…

خداوند زمین را در شش روز آفرید

خداوند زمین را در شش روز آفرید آفرینش جهان در شش روز یا هشت روز؟! پرسش : قرآن به صراحت، خبراز خلق شش روزه جهان می دهد؛ امّا در …

حبط عمل چیست

حبط عمل چیست إحباط در قرآن پرسش : احباط چیست؟ و قرآندر این باره چه می گوید؟ پاسخ اجمالی حبط به معنى بى‌ خاصیّت و تباه شدن عمل…

اعجاز علمی قرآن:

🔗 لینک کوتاه