وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

جذابيت قرآن براى مشركين

جذابيت قرآن براى مشركينپرسش : آیا قرآنبرای مشرکین نیز جذّاب بود؟ پاسخ اجمالی: ابوسفيان و ابوجهل و اخنس بن شريق،…

تاثیر آیات قرآن بر عرب بیابانى

تاثير قرآن بر عرب بياباني پرسش : اصمعى در مورد تاثیر آیات قرآن بر عرب بیابانى چه مى گوید؟ پاسخ اجمالی:  زمخشرى از اصمعى نقل مى…

پيش گوئى قرآن در سوره كوثر

پيش گوئى قرآن در سوره كوثرپرسش : قرآن در سوره کوثر چه پیش گوئى هائى کرده است؟ پاسخ اجمالی:  در سوره كوثر دو پيش گويى مهم…

داستان گوساله سامری در قرآن

داستان گوساله سامری در قرآن ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائيل در قرآن پرسش : ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائیل در قرآن…

اعجاز علمی قرآن:

🔗 لینک کوتاه