وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

 اقتصاد اسلامی از منظر قرآن اصل در لغت به معنای ریشه، اساس و بنیاد چیزی است. بنابراین اصول هر علمی، آموزه یا فرضیه توصیفی…

حزن و اندوه در قرآن

حزن و اندوه در قرآن اندوه؛ چرایی و راه درمان آن  اندوه حالتی در درون آدمی است که از آثار و نشانه‌های جسمی…

سوگندهای قرآن کریم

سوگندهای قرآن کریم  فلسفه و حكمت سوگندهاى قرآن چيست؟ و يا به عبارتى با وجود بى نيازى خداوند به سوگند چرا در قرآن اين همه قسم…

معنای فتنه در قرآن

معنای فتنه در قرآن فتنه و امتحان الهي در قرآن و حديث درآمد يکي از کليدواژه‌هاي قرآن کريم، نهج‌البلاغه و…

اعجاز علمی قرآن: