وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

جایگاه شعر در اسلام

جایگاه شعر در اسلام پرسش : شعراء در قرآن چه جایگاهى دارند؟ پاسخ اجمالی در سوره شعراء، در آيات ۲۲۴-۲۲۷ اين سوره آمده است: «وَ…

معرفی شواهد التنزیل

شواهد التنزیل پرسش : معرفی کتاب «شواهد التنزیل» پاسخ اجمالی کتاب «شواهد التنزیل القواعد التفضیل»، یکى از معتبرترین منابع تفسیر…

تفسیر ابن ابى حاتم رازى

تفسیر ابن ابى حاتم رازى پرسش : معرفی کتاب «تفسیر ابن ابی حاتم رازی» پاسخ اجمالی این تفسیر که نام اصلى آن «تفسیرالقرآن العظیم…

جایگاه قرآن نزد شیعه

جایگاه قرآن نزد شیعه پرسش : قرآن کریم نزد شیعه امامیه چه جایگاهى دارد؟ پاسخ اجمالی قرآن کریم، اساس و بنیان قانونگذاری مسلمانان…

مهجور بودن قرآن

مهجور بودن قرآن پرسش : منظور از محجوریت قرآن چیست؟ پاسخ اجمالی در آیه ۳۰ سوره فرقان، مى خوانیم: «پیامبر به پیشگاه خدا عرضه…

سوگند به قلم

سوگند به قلم پرسش : سوگند به قلم به چه معنى است؟ پاسخ اجمالی قلم فقط تکه چوبی کوچک و جوهری بی ارزش نیست. قلم سرچشمه پیدایش تمام…

اعجاز علمی قرآن: