غسل حیض و جنابت همزمانReviewed by مهدي يوسف وند on Oct 28Rating: 1.0

غسل حیض و جنابت همزمان

غسل چند منظوره

پرسش 71 . آيا كسى كه غسل حيض و جنابت بر ذمه او هست، مى تواند به نيت هر دو يك غسل انجام دهد؟

همه مراجع: آرى، مى تواند.

[1]

غسل حيض و جنابت

پرسش 72 . اگر زن براى انجام غسل خاصى (مانند جنابت، حيض و يا غسل جمعه)  نيت كند و آن را به جا آورد، آيا از ساير غسل ها كفايت مى كند؟

آيات عظام امام و صافى: اگر غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غسل غير جنابت باشد (مانند حيض يا جمعه) و به قصد آن غسل كند، بنابر احتياط واجب، از ساير غسل ها كفايت نمى كند.[2]

آيه اللّه  بهجت: اگر غسل واجب باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غسل مستحبى را قصد كند، تنها از غسل هاى مستحبى كفايت مى كند.[3]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد: آرى كفايت مى كند.[4]

آيات عظام خامنه اى و نورى: اگر غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غسل غير جنابت باشد (مانند حيض يا جمعه) و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت نمى كند.[5]

تبصره . اگر زنى غسل حيض را فراموش كند و در اين بين غسل واجب ديگرى را انجام دهد، لازم نيست تمام نمازهاى گذشته را قضا كند؛ بلكه مى تواند از فتواى فوق استفاده نمايد.

[1]. توضيح المسائل مراجع، م 389؛ نورى، توضيح المسائل، م 390؛ وحيد، توضيح المسائل، م 395 و خامنه اى، اجوبة، س 187.

[2]. امام، تحريرالوسيلة، ج 1، واجبات الغسل، م 22 و صافى، توضيح المسائل مراجع، م 389.

[3]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 221.

[4]. توضيح المسائل مراجع، م 389؛ وحيد، توضيح المسائل، م 395 ؛ فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، مستحبات غسل الجنابة، م 15.

[5]. خامنه اى، اجوبة، س 187؛ نورى، توضيح المسائل، م390و تعليقات على العروة،الجنابة،م15، مستحبات غسل.احكام بانوان،پرسمان.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=22012

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن

احتمال گذشت عادت بيش از ده روز

غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن

غسل حيض چگونه است

وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده

عادت مضطربه با بيشتر از ده روزركليد:   غسل حیض و جنابت همزمان   غسل حیض و جنابت همزمان   غسل حیض و جنابت همزمان   غسل حیض و جنابت همزمان  غسل حیض و جنابت همزمان پريود قائدگي