عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث [شرایط موصی له ]

پرسش :شخصی وصیت کرده از درآمد تنها ترین ماترک ایشان که زمینی است برایش نماز و روزه بجای آورند. آیا عمل طبقه اول ارث به این وصیت قرینه بر تایید و اجازه ورثه بر مازاد بر ثلث است؟

پاسخ :رضایت ورثه اول و عمل آنها کافی است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام خريد و فروش

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.