وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عقد كردن در احرام

عقد كردن در احرام

لگو احکام حج و عمره

سوم- عقد كردن زن براى خود يا براى ديگرى چه محرم باشد يا محلّ.

۳۶۰- شاهد شدنِ محرم براى عقد، جايز نيست،[۱] اگرچه عقد براى غير محرم باشد.

۳۶۱- شهادت بر عقد، اگرچه در حال احلال،[۲] شاهدِ آن عقد شده باشد، احتياط در ترك آن‏[۳] است هرچند جايز بودن آن، خالى از قوت نيست.

 

[۱] ( ۳). آيات عظام مكارم، نورى: احتياط واجب.

آيةاللَّه بهجت: حاضرشدن درمجلس‏عقد وشاهد شدن برآن، برمحرم‏حرام‏است.( مناسك، مسأله ۲۳۵).

آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: شاهد شدن بر عقد، بنابر قول مشهور، بر محرم حرام است و اين قول موافق احتياط است.
[۲] ( ۴). آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: دليلش ظاهر نيست.

آيةاللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: شهادت بر عقد جايز نيست، اگرچه پيش از احرام شاهد شده باشد.

آية اللَّه فاضل: شهادت دادن به عقد در حال احرام جايز است، هرچند احتياط مستحب در ترك آن است.
[۳] ( ۵). آية اللَّه بهجت، آيةاللَّه مكارم: بنابر احتياط واجب

 

۳۶۲- خواستگارى در حال احرام، بنابر اقوى جايز است و احتياط[۱] در ترك است.

۳۶۳- رجوع به مطلقه رجعيّه، در حال احرام، مانع ندارد.

۳۶۴- اگر محرم زنى را با علم به حكم، براى خود عقد كند، آن زن بر او حرام دائمى مى‏شود؛ واگر با جهل به حكم عقد كند، عقدْ باطل است، ولى حرام دائمى‏[۲] نمى‏شود، هرچند احتياط آن است‏[۳] كه با آن زن ازدواج نكند؛ خصوصاً اگر با او نزديكى هم كرده باشد.

۳۶۵- در احكام ذكر شده، ظاهراً فرقى بين عقد موقّت و دائمى نيست.

۳۶۶- اگر محلّ، محرمه‏اى را عقد كند، احتياط آن است‏[۴] كه با او نزديكى نكند و او را طلاق داده و هيچ وقت با او ازدواج نكند.

۳۶۷- اگر كسى زنى را براى محرمى عقد كند، اگر هر سه عالم به حكم‏[۵] باشند، با فرض دخول، بر هر يك از آنها، يك شتر كفّاره است؛ و بدون دخول، كفّاره ندارد؛ و اين حكم ثابت است چه زن و عاقد، مُحِلّ باشند يا محرم؛ ولى اگر بعضى از آن‏ها حكم را مى‏دانند و بعضى نمى‏دانند، فقط بر آن‏كه مى‏داند، كفّاره است.

 

[۱] ( ۱). آيات عظام تبريزى، خويى، صافى، فاضل، گلپايگانى، مكارم، نورى: بنابر احتياط واجب محرم نبايد خواستگارى نمايد.
[۲] ( ۲). آية اللَّه نورى: در صورت عدم دخول، و در صورت دخول حرام دائمى مى‏شود.

آية اللَّه بهجت: اگر جاهل بود حرام ابدى نمى‏شود، اگرچه دخول كند، بنابر اظهر و اشهر.( كتاب نكاح، ص ۴۸).
[۳] ( ۳). آية اللَّه مكارم: اين احتياط مستحب است.
[۴] ( ۴). آية اللَّه بهجت: احوط اتّحاد حكم مرد و زن است بلكه خالى از وجه نيست.( كتاب نكاح، ص ۴۸).

آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى، صافى، فاضل و گلپايگانى: در صورتى كه زن محرم باشد و مردى كه محرم نيست او را به عقد خود درآورد، اين عقد باطل است و چنانچه زن عالم به حكم بوده است موجب حرمت ابدى هم مى‏شود.( آية اللَّه سيستانى: حكم اخير مبنى بر احتياط است).
[۵] ( ۵). آيات عظام: بهجت، سيستانى: و عالم به موضوع.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.