عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی داردReviewed by مهدي يوسف وند on Mar 28Rating: 5.0

عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد

عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد

عقد بدون مهر

پرسش 81 . اگر در عقد ازدواج مهريه ذكر نشود، آيا عقد باطل است؟

همه مراجع: اگر عقد موقّت باشد عقد باطل مى شود؛ ولى عقد دائم بدون ذكر مهر صحيح است.

[1]

پرسش 82 . اگر مردى قصد پرداختن مهريه همسرش را نداشته باشد، آيا اين عقد آنها باطل است؟

همه مراجع: عقد صحيح است و مرد بايد مهريه را بپردازد.[2]

پرسش 83 . اگر مرد هنگام اجراى عقد ازدواج، مهريه اى را قرار دهد كه مى داند قدرت پرداخت آن را ندارد؛ آيا اين عقد باطل است؟

همه مراجع: خير، عقد صحيح است و بايد مهريه اى را كه تعيين كرده، به زن بپردازد.[3]

پرسش 84 . مردى فاقد منزل و هرگونه ملكى است؛ ولى در هنگام تعيين مهريه، به دروغ يك دانگ و نيم از منزل مسكونى را مهر زن مى كند و بر اساس آن عقد دائم مى خوانند. تكليف عقد و مهريه چگونه است؟

همه مراجع: در فرض ياد شده، عقد صحيح است؛ ولى مهريه باطل است و اگر شوهر نزديكى كرده باشد، بايد مهرالمثل به همسر خود بپردازد.[4]

  • [1]. امام، تحريرالوسيله، ج 2، المهر، م 4 والنكاح المنقطع، م 5 ؛ صافى، هدايه العباد، ج 2، المهر، م 4، و النكاح المنقطع، م 5 ؛ تبريزى و وحيد، منهاج الصالحين، عقد المتعة والمهر، م 1354 ؛ دفتر: همه مراجع.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 2446 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2442؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2510؛ دفتر: خامنه اى.
  • [3]. دفتر: همه مراجع.
  • [4]. خامنه اى، استفتاء، س 259 ؛ امام، تحريرالوسيله، ج 2، المهر، م 3 ؛ صافى، هدايه العباد، ج 2، المهر، م 3 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 288 و دفتر: همه مراجع.(احكام ازدواج،پرسمان).

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[ در عقد دائمی مهر را معین نکنند]

مسأله 2419 اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد (1).

(1) (خوئی )، (زنجانی )، (سیستانی ): و امّا در متعه چنانچه مهر را معین نکنند ( (سیستانی ): هر چند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد) عقد باطل می شود.

(مکارم ): مسأله تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن عقد صحیح است ، ولی بعداً چنانچه با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق معمول زنهایی که مثل او هستند بدهد.

[قصد ندادن مهریه]

مسأله 2446 اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(اراکی): مسأله اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قبول دارد که مهریه را بدهکار است و هنگام عقد با قصد جدّی صیغه عقد را خوانده است ولی قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.

(مکارم): مسأله هرگاه مرد از اوّل قصدش این باشد که مهر زن را نپردازد، عقد صحیح است و پرداختن مهر بر او واجب است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

عدم ذکر مهریه عقد موقت

س. حکم عقد موقت در صورتی که مدت ذکر شده ولی مهریه ذکر نشده چیست؟

ج. عقد باطل است.

عدم ذکر مدت عقد موقت

س. در صورتی که در عقد موقت، مهریه ذکر شده ولی مدت ذکر نشده حکم عقد چیست؟
ج. تبدیل به عقد دائم می شود.

عدم ذکر مهریه و مدت عقد موقت

س. در صورتی که در عقد موقت، مهریه و مدت ذکر نشده آیا عقد صحیح است؟
ج. باطل است.

ابهام در مهریه یا مدت عقد موقت

س. حکم عقد موقت در صورتی که مهریه یا مدتی که در صیغه بیان شده است ابهام داشته باشد چیست؟
ج. اگر مهریه معلوم ولی مدت نامعلوم باشد، احتیاط واجب در این است هم مدت را هبه کند و هم طلاق داده شود. و اگر مهریه نامعلوم باشد، عقد باطل است.

استفتائات آیت الله خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 568. اگر زنى قبل از عقد مهریه خویش را چه در نکاح دائم یا موقّت ببخشد، آیا مى توان صیغه عقد را بدون مهریه خواند؟

جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهریه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهریه ضررى نمى زند، و عقد صحیح است. و بخشیدن مهریه قبل از عقد معنا ندارد.احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26875

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

اجازه پدر در ازدواج موقت کلید: عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد آیا ازدواج بدون مهریه صحیح است آیا ازدواج بدون مهریه صحیح است در صیغه و ازدواج موقت آیا تعیین مهریه لازم است ازدواج بدون تعیین مهریه حکم عدم تعیین مهریه در عقد موقّت اگر زنی را بدون مهریه عقد کنند و قبل از دخول طلاق بدهند 1. آیا در هنگام عقد ازدواج تعیین مهر لازم است