عدول از حج مستحب به حج افراد

عدول از حج مستحب به حج افراد

لگو احکام حج و عمره

عدول از حج مستحب به حج افراد

 

222- كسى كه به قصد حج تمتع استحبابى براى عمره تمتع، محرم شده ولى وقت براى انجام عمره تنگ باشد، به حج افراد عدول كند و بعد از آن عمره مفرده بر او واجب نيست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.