شک امام و ماموم در نماز جماعتReviewed by مهدي يوسف وند on May 7Rating: 2.0

شک امام و ماموم در نماز جماعت

رساله توضيح المسائل نماز

شک امام و مأموم

[ اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند]

مسأله 1192 اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند مثلًا شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت (1)، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد (2) که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد (3) که چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شک کند، باید به شک خود اعتنا ننماید (4).

(1) (مکارم:) هر گاه مأموم بداند چهار رکعت خوانده با علامتی به امام می فهماند و امام باید مطابق آن عمل کند و به عکس اگر امام می داند چند رکعت خوانده، ولی مأموم شک می کند، باید از امام پیروی کند و به شک خود اعتنا نکند.

(2) (اراکی:) چنانچه مأموم بداند..

(3) (اراکی:) اگر امام بداند..

(4) (تبریزی:) و رجوع هر یک از امام و مأموم به دیگری در غیر رکعات، مادامی که موجب اطمینان نشود، محل ّ اشکال است.

(نوری:) و به آن چه که امام یقین دارد، عمل نماید.

(زنجانی:) و ظاهراً اگر امام گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده و مأموم یقین داشته باشد، باید به یقین مأموم عمل کند و همین طور است اگر مأموم گمان داشته باشد و امام یقین، باید به یقین امام عمل کند.

(سیستانی:) و همچنین است شک هر یک از آن دو در افعال نماز مانند شک در عدد سجده.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله 978 اگر در نماز جماعت، هم امام و هم مأموم شک کنند و شک ّ هر کدام با دیگری فرق دارد، هر کدام به وظیفه خود عمل می کند. و حکم سهو امام یا مأموم یا هر دو نیز همین است.

(مکارم:) مسأله 1070 برای آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر زانو بزند، یا «اللّه أکبر» بگوید و یا به هر ترتیب دیگر که سخن گفتن و کاری بر خلاف نماز انجام دادن در آن نباشد، ولی نباید قبل از امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/c4aOy2

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعتشک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت