وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شك وضو

شك وضو

 احکام شک در مانع بودن چیزی در وضو را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ کسی که در کارهای وضو خیلی شک می‌کند]

مسأله ۲۹۹ کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب (۱) و غصبی نبودن آن خیلی شک می‌کند (۲) باید به شک خود اعتنا نکند.

(۱) (مکارم:) و وجود مانع بر اعضای وضو، زیاد شک ّ می‌کند، باید اعتنا نکند و مطابق معمول مردم انجام دهد.

(۲) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) چنانچه به حدّ وسوسه برسد..

[ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه]

مسأله ۳۰۰ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‌گذارد که وضوی او باقی است (۱)، ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.

(۱) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه]

مسأله ۳۰۱ کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.

[ کسی که می‌داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده]

مسأله ۳۰۲ کسی که می‌داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده، مثلًا بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده (۱)، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد (۲) و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد (۳) و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد و باید نمازی را که خوانده دوباره بخواند (۴).

(۱) (مکارم:) باید وضو بگیرد. [پایان مسأله]

(۲) (اراکی:) مگر آن که تاریخ وضو را بداند، که باید بنا بر وضو داشتن بگذارد..

(زنجانی:) و اگر در بین نماز شک کند نمی‌تواند به نماز خود اکتفا کند، بلکه باید وضو گرفته نماز خود را اعاده کند، و احتیاط مستحب آن است که نماز را رجاءً تمام کرده، سپس وضو گرفته، نماز را اعاده کند. و اگر بعد از نماز شک کند، نمازی که خوانده صحیح است در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع به نماز ملتفت بوده است، ولی بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. و اگر تاریخ وضو معلوم باشد و تاریخ سر زدن حدث از او مجهول باشد، در همه صورتها نماز او صحیح است و حکم به وضو دار بودن او می‌شود؛ بنا بر این اگر مثلًا می‌داند که در هنگام ظهر وضو گرفته و نمی‌داند که آیا قبل از آن حدثی از او سر زده یا بعد از آن، نماز او صحیح است و می‌تواند تمام احکام وضو را بار کند.

(۳) (اراکی:) مگر تاریخ وضو را بداند، و اگر نماز را خوانده است و تاریخ وضو را نمی‌داند باید وضو بگیرد و بنا بر احتیاط واجب نمازی را که خوانده دوباره بخواند.

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط آن است که نماز را تمام کند و با وضوی دیگر اعاده کند..

(۴) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، بهجت، سیستانی:) اگر بعد از نماز است، نمازی که خوانده صحیح است ((خوئی، تبریزی:) در صورتی که احتمال ِ التفات در حال شروع به نماز را بدهد) و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.

(نوری:) بنا بر احتیاط واجب نمازی را که خوانده دوباره بخواند.

مسائل اختصاصی

(گلپایگانی، صافی:) مساله ۳۰۹ (بهجت:) مساله ۳۰۷ اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است خشک شده باشد باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده باید جایی را که فراموش کرده و آن چه بعد از آن است بشوید یا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک ّ کند باید به همین دستور عمل کند.

(زنجانی:) تمام جاهایی..

خوئی (، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) به جهت طول مدت خشک شده..

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) یا به جهت گرمی هوا (زنجانی: یا باد) و مانند آن خشک شده..

[ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه]

مسأله ۳۰۳ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه (۱)، نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. (۲)

(۱) (خوئی، تبریزی، فاضل:) در صورتی که احتمال بدهد که در حال شروع به نماز ملتفت حالش بوده است..

(صافی:) در صورتی که احتمال می‌دهد پیش از نماز به حکم لزوم وضو برای نماز ملتفت بوده..

(زنجانی:) در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع به نماز ملتفت بوده و لو اجمالًا که باید وضو داشته باشد..

(۲) (زنجانی:) احتیاط آن است که برای نمازهای دیگر وضو بگیرد.

[ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه]

مسأله ۳۰۴ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند (۱).

(۱) (بهجت:) مگر این که به امید صحیح بودن، نماز را بخواند بعد اگر فهمید که وضو داشته نمازش بنا بر اظهر صحیح است؛ و هم چنین است اگر قبل از نماز شک ّ کرد که وضو دارد یا نه، ولی گمان به وضو داشت.

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط لازم ((مکارم:) احتیاط واجب) آن است که نماز را تمام کند و بعد با وضوی دیگر آن را اعاده نماید.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند.

(زنجانی:) در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع نماز ملتفت بوده و لو اجمالًا که باید وضو داشته باشد، نمازش صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نمازش را رجاءً تمام کرده و وضو گرفته و نماز را از سر بخواند؛ و بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

[ اگر بعد از نماز شک کند]

مسأله ۳۰۵ اگر بعد از نماز شک کند (۱) که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است (۲).

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، سیستانی، زنجانی:) اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک ّ کند..

(۲) (زنجانی:) چنانچه احتمال بدهد که در هنگام شروع نماز التفات به شرایط صحت نماز داشته است نمازی که خوانده صحیح است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

از اینجا کلیک کنید و نظر رهبری را مطالعه نمایید .

س ۱۲۳: کسی که همیشه در وضویش شک می‌کند، چگونه می‌تواند به مسجد برود و نماز بخواندو به قرائت قرآن کریم و زیارت معصومین علیهم السلام بپردازد؟

ج: شک در بقای طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا یقین به نقض وضو پیدا نکرده است می‌تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت کند و به زیارت برود.

اجوبه الاستفتائات.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/tQcB2t

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. بررسي اعضاي وضو
  2. در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد
  3. بعد از وضو در اعضا مانع ببينيم
  4. حکم ناخن بلند در وضو
  5. آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است
  6. حكم مانيکور ناخن‌ براي وضو و غسل
  7. حكم استفاده از لاك ناخن در وضو و غسل
  8. حکم اکستنشن مژه (کاشت مژه مصنوعی) چیست


کلید: شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضو شك وضوشك وضو شك وضو شك وضو شك وضو  شك وضو شك وضو شك وضو  دیدن مانع وضو بعد از نماز موانع وضو

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.