وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شرکت زنان در نماز جماعت‏

شرکت زنان در نماز جماعت‏

س 595: آيا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد يا نماز جمعه تشويق فرموده يا اينکه نماز خواندن آنها در خانه بهتر است؟
ج: شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد.
س 596: در چه صورتى زن مى‏ تواند امام جماعت شود؟
ج: امامت زن در نماز جماعت فقط براى زنان جايز است.

س 597: شرکت زنان (مانند مردان) در نماز جماعت از جهت استحباب و کراهت چه حکمى دارد؟

شرکت آنها در صورتى که پشت سر مردان بايستند چه حکمى دارد؟

آيا در حالى که پشت سر مردان براى نماز جماعت ايستاده ‏اند، احتياج به پرده و ساتر است؟

اگر در نماز کنار مردان بايستند، از جهت حائل چه حکمى دارد؟ با توجه به اينکه پشت پرده بودن زنان هنگام نماز جماعت و سخنرانى‏ها و مراسم ديگر، موجب تحقير و اهانت به آنها مى‏شود.

ج: حضور و شرکت زنان در نماز جماعت اشکال ندارد، و اگر پشت سر مردان بايستند، احتياجى به حائل و پرده نيست، ولى اگر در کنار مردان بايستند سزاوار است که حائلى بين آنها باشد تا کراهت کنار هم ايستادن مردان و زنان در نماز برطرف شود، و اينکه وجود حائل بين زنان و مردان در نماز موجب تحقير و توهين به شأن و کرامت زنان مى ‏شود، توهم و خيالى بيش نيست و اساسى ندارد، بعلاوه دخالت دادن نظرات شخصى در فقه صحيح نيست.

س 598: کيفيت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است؟
ج: زنان مى‏ توانند پشت سر مردان بدون فاصله بايستند.

منبع :

اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ايكليد: شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت شرکت زنان در نماز جماعت جماعت شرکت زنان در نماز جماعت‏‏

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.