وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش مشاوره و سبک زندگی:

عاشق پسری شدم

عاشق پسری شدم عاشق پسری شدم /  عاشقش شدم پرسش ۱۵. دختری هستم که تا حالا با هیچ پسری دوست نشدم. ولی دوسال پیش پسری را دیدم و با…

تشخیص عشق از هوس

تشخیص عشق از هوس تشخیص عشق از هوس / عشق واقعی به زمان نیاز دارد و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. در زیر به سه چیزی اشاره می‌کنیم که اکثر…

دوستم با پسرها ارتباط دارد

دوستم با پسرها ارتباط دارد دوست دارم به او کمک کنم! پرسش ۱۲. دوستم با پسرها ارتباط دارد. خیلی دوست دارم به او کمک کنم. قبلاً هم…

چگونه رودربایستی نداشته باشیم

چگونه رودربایستی نداشته باشیم مشکل رودروایسی پرسش ۱۰. دختری دانشجو هستم که مشکلم رودروایسی با دوستانم و به خصوص هم اتاقی‌هایم…

ارتباط با جنس مخالف در دانشگاه

ارتباط با جنس مخالف در دانشگاه  هم کلاسی! پرسش ۹. سؤالم در مورد صحبت درسی یا کاری با همکلاسی‌های پسر است. من نمی‌‌دانم چه طور…

ارتباط با همکار مرد

ارتباط با همکار مرد آقایان همکار! پرسش ۸. در محل کار با همکارم که آقایی متأهل است دچار مشکل شده ام و علی‌رغم بی اعتنایی و…

رابطه احساسی در محیط کاری

رابطه احساسی در محیط کاری محیط همکاری پرسش ۷. تحصیل و آموزش و کارکردن در یک محیط خصوصی بیمارستان یا اداره و حتی فعالیت های…

تفاوت آزادی دخترها و پسرها

تفاوت آزادی دخترها و پسرها عدالت خدا پرسش ۴. آیا تفاوت دخترها و پسرها با عدالت خدا سازگار است؟ آیا این درسته که پسرها آزادتر…

خانواده:

مشاوره ازدواج:

🔗 لینک کوتاه