زمان خواندن نماز صبحReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 20Rating: 2.0

زمان خواندن نماز صبح

1-نماز صبح دو رکعت است.

2-در نوشتار قبل معیار فجر صادق و کاذب را همراه با تصویر توضیح دادیم، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

وقت نماز صبح

۱. وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.
۲. معیار شرعی در مورد وقت نماز صبح، فجر صادق است (نه کاذب)، و احراز آن موکول به تشخیص مکلف است.
۳. فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر (وقت فریضه‌ی صبح) نیست، هر چند احتیاط در این زمینه خوب است.
۴. مقتضی است که مؤمنین محترم «ایدهم الله تعالی» جهت رعایت احتیاط در مورد وقت نماز صبح، حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان صبح از رسانه‌ها شروع به ادای فریضه‌ی صبح نمایند.
۵. ملاک طلوع خورشید (پایان وقت نماز صبح) دیدن آن در افق مکان نمازگزار است نه رسیدن نور آن بر زمین.  رساله آموزشی.


رساله توضيح المسائل نماز

[ نزدیک اذان صبح از طرف مشرق ]

مسأله 741 نزدیک اذان صبح (1) از طرف مشرق ، سفیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول گویند (2). موقعی که آن سفیده پهن شد، فجر دوم (3)، و اول ِ وقت نماز صبح است . و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می آید.

(1). (تبریزی ) نزدیک وقت نماز صبح ..

(2) (زنجانی ) آن را فجر اول یا فجر کاذب گویند ..

(3) (زنجانی ) یا فجر صادق ..

(فاضل ) وقتی که آن سفیده در طرف مشرق و افق پهن و گسترده می شود آن را فجر دوّم گویند ..

(مکارم ) مسأله وقت اذان صبح (برای نماز و روزه ) در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است ، هر چند بر اثر تابش مهتاب ، نمایان نباشد و وقت نماز صبح از اوّل طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب ؛ و فجر صادق ، سپیده صبح است که در افق پهن می شود و بهتر است نماز صبح را قبل از روشن شدن هوا در همان تاریکی اوّل صبح به جا آورد.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. ويژه نامه احكام نماز
  1. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود
  2. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
  3. وقت نماز مغرب و عشا
  4. كات قواطع سفر ( احكام مسافر )
  5. احكام نماز دانشجويان در سفر
  6. نظر مراجع درباره نماز دانشجو در سفر
  7. احكام وطن مطابق با نظر آيت الله خامنه اي
  8. احكام متفرقه نماز مسافر
  9. قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي


کلید: زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح زمان خواندن نماز صبح  نماز صبح چند رکعت است