رمی جمرات در شب توسط نائب

رمی جمرات در شب توسط نائب

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

رمی جمرات در شب توسط نائب [متفرقه نیابت]

پرسش : شخصى جهت رمى جمرات نایب شده است. آیا مى تواند شبانه رمى نیابتى را انجام دهد؟ همچنین کسى که در تمام مناسک حج نایب شده، و از ابتدا مى دانسته که نمى تواند رمى کند، یا نمى تواند در روز رمى نماید، یا نسبت به رمى در روز کوتاهى مى کند، حکمش چیست؟

پاسخ : نایب باید اعمال اختیارى حج را انجام دهد، و اگر معذور باشد نمى تواند نایب شود. البتّه عذرهایى که به طور طبیعى گاه در حج پیش مى آید مانع نیابت نیست، و کسى که در رمى نایب شده باید در روز رمى کند. مسامحه و کوتاهى در رمى موجب بطلان نیابت نمى شود، هر چند در فرض سوال جایز نیست.

رمی در شب برای مردی که از طرف زن نائب شده [متفرقه نیابت]

پرسش : هرگاه مردى که قادر است رمى را در روز انجام دهد، نایب زنى در رمى جمرات شود، آیا مى تواند رمى زن را در شب انجام دهد؟

پاسخ : باید رمى را در روز انجام دهد.

انجام رمی جمرات در شب توسط زنان نائب [متفرقه نیابت]

پرسش : فرموده اید: «رمى در شب دهم براى زنان جایز است، خواه توانایى رمى در روز را داشته باشند یا نه». آیا با این حال زنان مى توانند نایب شوند؟

پاسخ : نیابت آنها مانعى ندارد، و در شب رمى مى کنند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.