قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

راه ثابت شدن طهارت

صفحه اصلی/1- احكام/طهارت/راه ثابت شدن طهارت
  • راه ثابت شدن طهارت
راه ثابت شدن طهارتReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 30Rating: 5.0

راه ثابت شدن طهارت

رساله توضیح المسائل طهارت

[ اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است]

مسأله 222 اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است (1) و هم چنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده (2)، یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد (3)، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه (4).

(1) (سیستانی:) اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند و مورد شهادت آنان سبب پاک شدن باشد آن چیز پاک است مثلًا شهادت دهند به این که لباس آلوده به بول، دو مرتبه شسته شده..

(2) (سیستانی:) و مورد اتّهام هم نباشد..

(3) (سیستانی:) به منظور پاک شدن آب کشیده باشد..

(4) (خوئی، تبریزی:) و بعید نیست که خبر دادن یک نفر عادل یا شخص موثّق به پاکی آن نیز کفایت کند.

(زنجانی:) مسأله پاک شدن چیز نجس به چند راه ثابت می‌شود: اول: آن که انسان خود یقین یا اطمینان کند یا نوع مردم یقین یا اطمینان به پاک شدن پیدا کنند و در جایی که نوع مردم اطمینان به طهارت نمی‌کنند اگر انسان بر خلاف متعارف اطمینان کند، کفایت نمی‌کند و شخص وسواسی که بر خلاف معمول افراد در آب کشیدن چیز نجس به زودی اطمینان پیدا نمی‌کند لازم نیست خود اطمینان کند؛ بلکه اگر معمول افراد اطمینان کنند کافی است. دوم: دو مرد عادل خبر دهند؛ و بنا بر احتیاط واجب یک نفر عادل کفایت نمی‌کند. سوم: آن که کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده. چهارم: مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه.

(مکارم:) مسأله هر گاه دو نفر عادل، یا یک نفر، از پاک شدن چیز نجسی خبر دهند شهادت آنها قبول است، هم چنین اگر ذو الید یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد بگوید پاک شده است، یا بدانیم مسلمانی آن را آب کشیده ولی نمی‌دانیم درست آب کشیده یا نه، پاک است.

[کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد]

مسأله 223 کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد (و لباس هم در تصرف او باشد) (1) اگر بگوید آب کشیدم (2)، آن لباس پاک است.

(1) (بهجت:) در اختیار او باشد.. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، صافی، سیستانی و تبریزی نیست.]

(2) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی، نوری:) و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند..

(بهجت:) در صورتی که ظن ّ به خلاف گفته او نباشد..

(مکارم:) مسأله هر گاه انسانی لباسش را به لباس شویی مسلمان دهد که آن را بشوید و آب کشد قول او قبول است.

[ اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی‌کند]

مسأله 224 اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی‌کند می‌تواند به گمان اکتفا نماید (1).

این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست

(1) (بهجت:) و در صورتی که می‌تواند یقین تقدیری متعارف را تشخیص دهد، آن مقدّم است (یعنی با این که یقین پیدا نمی‌کند، به مقداری بشوید که سایر مسلمان‌ها می‌شویند و بیش از آن لازم نیست).

(اراکی:) اگر به نحو متعارف، چیز را آب بکشد کفایت می‌کند.

(فاضل:) همانند عرف مردم رفتار نماید و یقین برای او لازم نیست.

(مکارم:) مسأله کسانی که گرفتار حالت وسوسه می‌شوند و زود، یقین به نجس بودن چیزی پیدا می‌کنند و یا به هنگام آب کشیدن چیز نجس به آسانی یقین به پاکی پیدا نمی‌کنند یقین آنها اعتبار ندارد و می‌توانند همان طور که دیگران یقین پیدا می‌کنند قناعت کنند.

(سیستانی:) مسأله انسان وسواسی که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی‌کند، اگر به همان نحوی که افراد متعارف آب می‌کشند رفتار نماید کفایت می‌کند.

مسائل اختصاصی

(12 رفتن خون متعارف) (خوئی، تبریزی:) مسأله 31 (زنجانی:) مسأله 27 (سیستانی:) مسأله 224 خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‌ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله [97] گذشت.

(خوئی:) مسأله 32 (زنجانی:) مسأله 228 حکم سابق مختص ّ به حیوان حلال گوشت است و در حیوان حرام گوشت جاری نیست بلکه بنا بر احتیاط استحبابی در اجزاءِ محرّمه از حیوان حلال گوشت نیز جاری نیست.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب..

(سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(تبریزی:) بنا بر احتیاط مستحب..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

حتما بخوانيدکلد:  راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارتراه ثابت شدن طهارت  راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت  راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت راه ثابت شدن طهارت

هم‌رسانی، چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید:
افسرانفیس نماکلوب
۱۳۹۶-۴-۱۱ ۱۷:۳۱:۳۰ +۰۴:۳۰

ثبت ديدگاه

Code Center