وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه تطهیر زمین نجس

راه تطهیر زمین نجس

رساله توضیح المسائل طهارت

[ زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود]

مسأله ۱۷۹ زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود (۱) اگر نجس شود، با آب قلیل پاک نمی‌گردد (۲). ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد چون آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می‌رود با آب قلیل پاک می‌شود (۳)، اما زیر ریگها نجس می‌ماند.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) زمینی که آب در آن فرو نمی‌رود و از محل ّ نجس هم به محل ّ دیگر جاری نمی‌شود..

(۲) (گلپایگانی، صافی:) مگر آن که غساله آن را با پارچه یا ظرف بگیرند..

(بهجت:) بلکه فقط ظاهر آن پاک می‌شود.. (اراکی:) با آب قلیل ظاهر آن پاک می‌شود..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله زمینی که آب در او فرو می‌رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه زمینی را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنی آب باقی مانده در آن فرو رود پاک است، امّا ریگهای زیر آن زمین نجس می‌شود، هم چنین اگر سراشیبی داشته باشد و آب از آن بگذرد پاک می‌گردد، امّا اگر غساله روی زمین بماند نجس است، مگر با وسیله‌ای آن را جمع کنند.

(زنجانی:) مسأله زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود اگر نجس شود، چنانچه بخواهند با آب قلیل آن را پاک کنند می‌بایست آب را با دستمال و مانند آن جمع کنند و در غیر این صورت، زمین بنا بر احتیاط با آب قلیل پاک نمی‌شود. زمینی که آب در آن فرو می‌رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود اما زیر شن یا ریگها بنا بر احتیاط نجس می‌ماند.

(فاضل:) مسأله اگر زمینی که نجس شده مثل شن و ماسه باشد که آب در آن فرو می‌رود با آب قلیل آب بکشند، ظاهر آن پاک می‌شود ولی زیر آن نجس می‌شود.

[زمین سنگ فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود]

مسأله ۱۸۰ زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود اگر نجس شود با آب قلیل، پاک می‌گردد ولی (۱) باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود (۲) و چنانچه آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون رود همه زمین پاک می‌شود (۳) و اگر بیرون نرود جایی که آبها جمع می‌شود نجس می‌ماند (۴). و برای پاک شدن آن جا باید گودالی بکنند که آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند.

(۱) (بهجت:) ولی برای اخراج غساله..

(۲) (خوئی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) و اگر آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع شود برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ظرفی بیرون آورند. [پایان مسأله]

(زنجانی:) و بنا بر احتیاط آب را با دستمال و مانند آن جمع کنند و گر نه جایی که آب در آن جمع می‌شود نجس می‌ماند. [پایان مسأله]

(۳) (فاضل:) و اگر آب خود به خود تخلیه نشود چنانچه آن را با وسیله‌ای مثل پارچه، دستمال یا وسیله مکنده‌ای جمع کنند و بنا بر احتیاط دوباره آب قلیل روی آن بریزند و بصورت سابق جمع کنند، پاک می‌شود.

(۴) (گلپایگانی، صافی:) اگر بیرون نرود جایی هم که آبها جمع می‌شود پاک است، مگر آن که غساله بول باشد که نجس می‌شود. و برای پاک شدن محل ّ غساله کافی است که غساله آن را در هر مرتبه به وسیله ظرف یا پارچه بگیرند. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۷۹.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر سه بار دستمال مرطوب را روى محل نجس بکشيم آن قسمت پاک مى‌شود يا خير؟

ج) اگر آب زير دستمال جارى نشود پاك نمى‌شود.

س: كيفيت تطهير زمينى را كه محل خروج آب ندارد و ناچار محل رفت و آمد نيز هست بيان فرماييد.

ج) به يكى از دو نحو مى‌توان كف اتاق را تطهير نمود:

۱ـ آب لوله را به جاى نجس وصل كند بگونه‌اى كه همه آن محل را فرا بگيرد، بعد آن غُساله را با پارچه و مانند آن جمع كند.

۲ـ آب قليل را به جاى نجس بريزد كه قهراً آب در گوشه‌اى جمع مى‌شود و باقى مى‌ماند، سپس آب غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و دوباره آب بريزد و غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و پاك مى‌شود. استفتائات جديد .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۷۴ ـ زمین سنگ‌فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‏رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به‌قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، و اگر آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه‌ای یا ظرفی بیرون آورند.

رساله توضيح المسائل .

 

۷پرسش: چطور می شود زمینی که نجس شده بدون آب پاک کرد ؟

پاسخ:

با تابیدن آفتاب روی زمین هم پاک می شود بشرط آنکه آفتاب به تنهایی زمین نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً زمین نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‏‌گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

. تطهير بول با آب قليل : در تطهير بول با آب قليل يك مرتبه كافى است ولى دو مرتبه شستن مستحب است.
. تطهير موكت چسبيده به زمين : با آب لوله كشى پاك مى‌شود وبايد كمى فشار داده شود و بهتر اين است كه غُساله آن با دستمال و امثال آن جمع شود.
. تطهير فرش يا مكان نجس : براى تطهير مكان نجس ابتدا عين نجاست را برطرف نماييد؛ در مورد آب قليل، مقدارى آب روى آن قسمت بريزيد به‌گونه‌اى كه محل نجاست‌شده را در برگيرد و كمى آب را حركت دهد و بعد با دستمالى آن آب را جمع كنيد. بدين ترتيب آن قسمت پاك‌مى‌شودامادستمال ودست وظرفى‌كه دستمال در آن قرار مى‌گيرد، نجس مى‌باشد. و در مورد آب لوله‌كشى همين مقداركه آب آنجارافرابگيردوكمى آب را حركت دهد پاك مى‌شود و بهتر اين است كه غُساله آن با دستمال و امثال آن جمع شود. مكارم شيرازي .


آيت الله وحيد خراساني
آيت الله وحيد خراساني

تطهير زمينى كه آب در آن فرو مى‏رود با آب قليل

مسأله ۱۸۰ ـ زمينى كه آب در آن فرو مى رود ـ مثل زمينى كه روى آن شن يا ريگ باشد ـ اگر نجس شود با آب قليل پاك مى شود.

تطهير زمين سختى كه آب در آن فرو نمى‏رود با آب قليل

مسأله ۱۸۱ ـ زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمى رود ، اگر نجس شود با آب قليل پاك مى گردد ، ولى بايد به قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود ، و چنانچه آبى كه روى آن ريخته اند از سوراخى بيرون رود همه زمين پاك مى شود ، و اگر بيرون نرود جايى از زمين نجس كه آبها در آن جمع مى شود نجس مى ماند و براى پاك شدن آن بايد به وسيله چيز پاكى آب جمع شده را بر دارند ، و بهتر آن است كه گودالى بكنند كه آب در آن جمع شود ، بعد آب را بيرون بياورند و گودال را با خاك پاك پُر كنند.

رساله توضيح المسائل آيت الله وحيد خراساني .

 

لينك كوتاه مطلب:http://hadana.ir/?p=20202

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

راه تطهیر اشیاء نجس شده

  1. فشار دادن لباس و فرش نجس
  2. شستن فرش و موكت نجس
  3. برخورد شيء خيس با فرش نجس
  4. تطهیر ظرف نجس چگونه است
  5. راه تطهیر اشیاء نجس شده
  6. طهارت و نجاست در كشورهاي خارجي
  7. اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد
  8. راه نجس شدن چیزهای پاک


كليد: راه تطهیر زمین نجس راه تطهیر زمین نجس راه تطهیر زمین نجس راه تطهیر زمین نجس راه تطهیر زمین نجس راه تطهیر زمین نجس تطهیر نجاست زمین با آب قليل و آب كر راه و روش تطهير چگونه زمين نجس را تطهير كنيم احكام شرعي پاک نمودن زمین نجس با پارچه مرطوب تطهير نجاست كف اتاق كف خانه تطهير زمين با آب قليل چگونگی آب کشیدن زمین نجس چگونگى تطهير اشياء نجس با آبتطهیر زمین نجس  اگر به زمین سرامیک یا دیوار مقدار کمی آب نجس شده با خون تطهیر سرامیک نجس  پاك كردن نجاست از روي سراميك آب کشیدن زمین نجس با آب قلیل تطهیر زمین نجس با آب قلیل

نظرات بسته شده است.