قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

ذکر سجده نماز چیست

صفحه اصلی/احكام/احكام نماز/ذکر سجده نماز چیست
ذکر سجده نماز چیستReviewed by مهدي يوسف وند on May 1Rating: 2.5

ذکر سجده نماز چیست

رساله توضيح المسائل نماز

[ در سجده هر ذکری بگوید کافی است]

مسأله 1049 در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) مقدار ذکر از سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» کمتر نباشد (2) و مستحب است «سُبحان َ ربِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» را سه یا پنج یا هفت مرتبه (3) بگوید.

(1) (اراکی، فاضل:) در سجده هر ذکری بگوید کافی است به شرط آن که..

(2) (گلپایگانی:) احتیاط واجب آن است که در سجده سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» بگوید، یا ذکر دیگری که به قدر سه «سبحان اللّه» باشد، چنانچه در رکوع گفته شد و باید این کلمات به عربی صحیح گفته شود..

(خوئی، تبریزی:) بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربی الاعلی و بحمده» بگوید و باید این کلمات دنبال هم و به عربی گفته شود و ظاهر این است که گفتن ذکری که به این مقدار باشد کفایت می کند..

(سیستانی:) بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه «سُبحان َ اللّه ِ» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی َ الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» بگوید و باید این کلمات دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود گر چه گفتن هر ذکری کفایت می کند ولی بنا بر احتیاط لازم باید به این مقدار باشد..

(بهجت:) کفایت هر ذکری که در سجده بگوید، خالی از وجه نیست ولی احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی َ الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» بگوید..

(زنجانی:) یکی از واجبات سجده، ذکر است، و آن گفتن «سُبحان َ رَبِّی َ الاعلی وَ بِحَمدِه ِ یا سُبحان َ اللّه ِ، سُبحان َ اللّه ِ، سُبحان َ اللّه ِ» است و ظاهر آن است که گفتن هر ذکری که به مقدار اینها باشد کفایت می کند، لکن بنا بر احتیاط واجب در سجده ” سُبحَان َ رَبِّی َ العَظیم ِ وَ بِحَمدِه ِ ” نگوید؛ و باید ذکر سجده به دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود..

(صافی:) احتیاط مستحب آن است که در سجده، سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربی الأعلی و بحمده» بگوید هر چند ظاهر این است که اکتفا به گفتن هر ذکری که به این مقدار باشد، مثل سه مرتبه «اللّه اکبر» جایز است، و باید این کلمات به عربی صحیح گفته شود،.. (3) (خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) یا بیشتر..

(مکارم:) مسأله ذکر سجده نیز واجب است و احتیاط آن است که حدّ اقل ّ سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» بگوید و هر چه بیشتر بگوید بهتر است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/mjau8Z

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست ذکر سجده نماز چیست

۱۳۹۶-۱-۱۹ ۰۹:۳۵:۴۰ +۰۴:۳۰

ثبت ديدگاه

Code Center