ذکر سجده سهوReviewed by مهدي يوسف وند on May 8Rating: 4.0

ذکر سجده سهو

رساله توضيح المسائل نمازدستور سجده سهو

مسأله 1250 دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فوراً نیت سجده سهو کند و پیشانی را (1) به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد (2) و بگوید (3): «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ وَ صَلَّی اللّه ُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ» یا «بِسم ِ اللّه وَ بِاللّه ِ اللّهُم َّ صَل ِّ عَلَی مُحَمَّدٍ و آل ِ مُحَمَّدٍ» ولی بهتر است بگوید (4): «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّلام ُ عَلَیک َ ایُّهَا النَّبِی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» بعد باید (5) بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید (6) و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

(1) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم..

(2) (گلپایگانی، صافی:) و ذکر بگوید، و ذکر سجده سهو را به سه نحو می شود انجام داد: اوّل: «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ وَ صَلَّی اللّه ُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ» دوّم: «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ اللّهُم َّ صَل ِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ» سوّم: «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّلام ُ عَلَیک َ ایُّهَا النَّبِی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» و احتیاط، اختیار قسم سوّم است. بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

(خوئی، تبریزی، نوری:) و أحوط این است که بگوید: «بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته»، بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از تشهّد بگوید: «السّلام علیکم» و أولی این است: «و رحمه اللّه و برکاته» را اضافه کند.

(تبریزی:) و بعد از خواندن تشهد سلام دهد و اگر در سجده عوض ذکر سابق بگوید: «بسم اللّه و باللّه اللّهم ّ صل ّ علی محمّد و آل محمّد» کافی است.

(نوری:) و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

(سیستانی:) و احتیاط مستحب آن است که در آن ذکر بگوید و بهتر آن است که بگوید: «بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته» بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از تشهّد بگوید: «السّلام علیکم» و أولی این است: «و رحمه اللّه و برکاته» را اضافه کند.

(مکارم:) و می گوید: «بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته»، سپس سر از سجده برمی دارد و می نشیند، دوباره به سجده می رود و همان ذکر را می گوید و بعد از آن که سر از سجده برداشت تشهّد می خواند و سلام می دهد و احتیاط آن است که در تشهّد به مقدار واجب اکتفا کند و تنها به سلام آخر قناعت نماید.

[و] سجده سهو باید رو به قبله، و با حالت وضو و طهارت باشد و پیشانی را نیز بر چیزی گذارد که سجده نماز بر آن جایز است.

(زنجانی:) و دو دست و دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد؛ و نهادن پشت دست کفایت نمی کند؛ و بنا بر احتیاط واجب باید انگشتان دست نیز روی زمین قرار گیرد و بنا بر احتیاط رعایت وضو و قبله و ستر عورت را بکند و ذکری را که لازم است بگوید. ذکر سجده سهو به گونه های مختلفی در روایات آمده و چنانچه بگوید «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّلام ُ عَلَیک َ أَیُّهَا النَبِی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» و نیز بگوید: «وَ السَّلام ُ عَلَیک َ أَیُّهَا النَبی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ»، حتماً عمل به وظیفه نموده است، بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد بگوید: «الَّسلام ُ عَلَیکُم»، و بهتر این است که «وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» را هم اضافه کند.

(3) (بهجت:) و بنا بر احتیاط واجب، به نحو مأثور بگوید:..

(4) (اراکی:) و یا بگوید:.. (فاضل:) ولی بنا بر احتیاط بهتر است بگوید:..

(5) [کلمه «باید» در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(6) (بهجت:) و بنا بر اظهر وقتی سر از سجده برداشت تشهد بخواند سپس سلام بدهد.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 1020 آن چه در سجده نماز واجب است، از قبیل گذاشتن مواضع هفتگانه بر زمین، گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، نشستن بین دو سجده و طمأنینه در آنها، طهارت، پوشش و رو به قبله بودن، بنا بر احوط باید در سجده سهو رعایت شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/81dhtL

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو ذکر سجده سهو  ذکر سجده سهو چیست ذکر سجده واجب قران ذکر سجده سهو اهل سنت متن سجده سهو نحوه خواندن سجده سهو ذکر سجدهذکر سجده واجب سوره های قرآن سجده سهو چگونه خوانده می شود