وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش دین پژوهی :

آیا فرشتگان از جنس زنان هستند

مى خوانیم که مشرکان عرب، فرشتگان را، دختران خدا مى پنداشتند («وَ یجْعَلُونَ للَّهِ الْبَنَتِ سبْحَنَهُ وَ لَهُم مَّا یَشتهُونَ»)…

اعتقادات و شبهات:

تاریخ اسلام:

🔗 لینک کوتاه