در قرائت نماز توقف در جایی که توقف جایز نیست

در قرائت نماز توقف در جایی که توقف جایز نیست

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا در قرائت نماز توقف در جایی که توقف جایز نیست اشکال دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.