در سفر بر اثر جهل روزه ماه رمضان را بگیرد

در سفر بر اثر جهل روزه ماه رمضان را بگیرد

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم روزه مسافر در صورت فراموشی حکم یا موضوع آن [احکام روزه شخص مسافر]

پرسش : چنانچه فردی فراموش نماید که روزه در سفر باطل است یا فراموش کند مسافر است و روزه بگیرد، روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ : هر گاه فراموش کندمسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل است و در این حال روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه را قضا کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.