در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند

رساله توضيح المسائل نماز

مسأله 1367 مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، باید (1) نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید (2) نماز را شکسته بخواند (3).

 (1) (بهجت:) بنا بر اصح ّ باید..

(2) (بهجت:) بنا بر أقوی باید..

(3) (زنجانی:) و احتیاط مستحب آن است که در صورت اول شکسته و در صورت دوم تمام نیز بخواند و رعایت این احتیاط در صورت دوم مناسبتر است.

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی اوّل وقت مسافر بوده و نماز را نخوانده و بعد به وطن یا جایی که قصد دارد ده روز بماند وارد شود باید نماز را تمام بخواند و به عکس، اگر کسی اوّل وقت در وطن یا محل ّ اقامت بوده و نماز را نخوانده مسافرت کرد، باید نمازش را در سفر شکسته بخواند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/JGdU6M

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند  حکم نماز شکسته یا کامل؟ در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند؟ یا در وطن اذان شود و به مسافرت برود؟

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.