خوردن غذای لای دندان در نماز

خوردن غذای لای دندان در نماز

در نوشتار قبل «حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل نماز

[ اگر در بین نماز، غذایی را که لای دندانها مانده]

مسأله 1155 اگر در بین نماز، غذایی را که لای دندانها (1) مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمی شود (2). و اگر (3) قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می کند (4).

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی، سیستانی:) در دهان یا لای دندانها..

(2) (نوری:) احتیاط واجب آن است که در بین نماز، غذایی را که لای دندانها مانده فرو نبرد..

(3) (گلپایگانی، خوئی، سیستانی، صافی، زنجانی، تبریزی:) و نیز اگر کمی..

(بهجت:) و هم چنین اگر..

(نوری:) ولی اگر..

(4) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، صافی:) نمازش اشکال ندارد.

(بهجت، نوری:) نمازش (بهجت: بنا بر اظهر) اشکال پیدا نمی کند.

(مکارم:) رجوع کنید به مورد دهم از مبطلات.

(فاضل:) مسأله اگر در بین نماز، ذرّاتی از غذا که در دهان یا لای دندانها باقی مانده فرو ببرد نماز را باطل نمی کند ولی اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و مقصودش آن باشد که در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، نمازش اشکال پیدا می کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز خوردن غذای لای دندان در نماز

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.