خواندن صیغه ازدواج به عربیReviewed by مهدي يوسف وند on Mar 27Rating: 2.5

خواندن صیغه ازدواج به عربی

در نوشتار قبل به این پرسش پاسخ داده شد که «آيا زن و مرد مى توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسى بخوانند، يا اينكه بايد وكيل بگيرند تا عربى خوانده شود؟» از اینجا برای تکمیل این بحث کلیک کنید و مطالعه نمایید.

صيغه عربى

پرسش 47 . آيا در عقد ازدواج ـ دائم يا موقّت ـ عربى خواندن شرط است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، تبريزى، مكارم، سيستانى و وحيد: بنابر احتياط واجب، بايد صيغه به عربى صحيح خوانده شود.

[1]

آيه اللّه  بهجت: خير شرط نيست؛ بلكه مى توانند به هر زبانى كه خواستند بخوانند. اما احتياط مستحب (بهتر) آن است كه به عربى بخوانند.[2]

آيات عظام صافى، فاضل و نورى: بايد صيغه به عربى صحيح خوانده شود.[3]

پرسش 48 . كسى كه معناى لفظ عربى صيغه ازدواج را نمى داند، مى تواند آن را بخواند؟

همه مراجع (به جز بهجت): خير، جايز نيست؛ مگر آنكه معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و كلمات آن را صحيح ادا كند.[4]

آيه اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب، نمى تواند آن را به عربى بخواند؛ مگر آنكه بخواهد ترجمه آن را به زبان فارسى و يا زبان ديگرى جارى كند. در اين صورت احتياط مستحب آن است كه هر دو را بخواند (عربى و ترجمه آن).[5]

  • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2370 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2434 و خامنه اى، استفتاء، س 40.
  • [2]. بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2370.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 2370؛ نورى، توضيح المسائل، م 2366.
  • [4]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 36 و 37 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 2372 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2436؛ نورى، توضيح المسائل، م 2368.
  • [5]. بهجت، توضيح المسائل، م 1884.(احكام ازدواج،پرسمان).

[مسأله 2372]
مسأله 2372 کسی که دستور زبان عربی را نمی داند، اگر قرائتش صحیح باشد و معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند (1) و از هر لفظی معنای آن را قصد نماید، می تواند عقد را بخواند (2) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست.

(1) (فاضل ): و قصد انشاء بنماید ..

(2) (فاضل ): و چنانچه معنای آن را بطور اجمال بداند، بنا بر احتیاط واجب کافی نیست .

(زنجانی ): بلکه اگر معنای مجموع صیغه عقد را بداند، و از کل ّ عبارت ، معنای آن را قصد کند کفایت می کند.

(مکارم ): مسأله کسی که دستور زبان عربی را نمی داند ولی کلمات عقد را صحیح ادا می کند و معنی آن را نیز می داند عقد او صحیح است .

(سیستانی ): مسأله کسی که صیغه عقد را می خواند اگر معنای آن را هر چند به طور اجمال بداند و قصد تحقق آن معنا را بکند عقد صحیح است و لازم نیست که معنای صیغه را تفصیلًا بداند مثلًا بداند که فعل یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است .

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید جلد 2 / احکام‌ نِکاح‌ ‌ یا ‌ ازدواج‌ و زناشویی‌ / شرایط عقد / [مسأله‌ 2370] / مسأله‌ اختصاصی‌

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

شرایط عقد ازدواج کدام است؟

جواب: عقد ازدواج شرایطى دارد از جمله:

الف) احتیاط آن است که صیغه آن به عربى صحیح خوانده شود، ولى در صورتى که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست، ولى باید لفظى بگویند که معنى همان صیغه عربى را بفهماند.

ب) کسى که صیغه را مى خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنى قصدش این باشد که با گفتن این الفاظ همسرى در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنى را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدى را داشته باشد.

ج) کسى که صیغه عقد را مى خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگرى وکیل باشد.

د) ولى یا وکیل در اجراى صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند، بنابراین اگر کسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگوید: «زَوَّجْتُکَ اِحْدى بَناتى» (یکى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).

هـ) زن و مرد باید از روى اختیار به ازدواج راضى باشند ولى اگر یکى از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانیم قلباً راضى است عقد صحیح است.

و) صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند که معنى آن را عوض کند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشکالى ندارد.احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى، آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ۱ـ مرد صیغه عقد را به چه صورتی می تواند بخواند؟
۲ـ آیا حتما باید عربی خوانده شود؟
۳ـ آیا حتما باید بدانیم که عدّه گرفته است؟
۴ـ اگر مشهور به زنا باشد می توان با او ازدواج کرد؟

پاسخ: ۱ـ زن می تواند (بعد از تعیین مدّت ومَهر) بگوید: (مَتعتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم) و مرد هم بگوید : (قبلتُ).
۲ـ بنابر احتیاط واجب با فرض تمکن از عقد عربی عقد فارسی خوانده نشود.
۳ـ لازم نیست مگر اینکه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد که در این صورت اگر زن متهم باشد به احتیاط واجب تحقیق نماید .
۴ـ به احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه توبه کند . استفتائات آیت الله سیستانی.

 

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26742

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم 

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقتکلید : خواندن صیغه ازدواج به عربی خواندن صیغه ازدواج به عربی خواندن صیغه ازدواج به عربی خواندن صیغه ازدواج به عربی خواندن صیغه ازدواج به عربی خواندن صیغه ازدواج به عربی  خواندن صیغه موقت به فارسی و خواندن صیغه موقت به عربی عقد دایم خواندن صیغه موقت