حکم گوش دادن به آهنگ برای یادگیری زبان

حکم گوش دادن به آهنگ برای یادگیری زبان

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله 559ـ آوازهایی هستند با لغت بیگانه و با صدای اجنبی و استادان زبان می گویند که یادگیری زبان همراه آن آواز و موسیقی، آسان تر است آیا به هدف آموزش زبان به چنان موسیقی و آواز می توان گوش داد؟

جواب: اگر غنا و موسیقی حرام بر آن صدق کند گوش دادن به آن، جایز نمی باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.