حکم گرفتن زنبورهای عسل فراری

حکم گرفتن زنبورهای عسل فراری

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :گرفتن، گروهی زنبور عسل فراری که بر روی درختی جمع شده باشند و معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد چه حکمی دارد؟
پاسخ :در صورتی که نتوان صاحبش را پیدا کرد می توانید آنها را بگیرید و احتیاط آن است معادل قیمت آنها را صدقه دهید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.