حکم موسیقی مارش نظامی

حکم موسیقی مارش نظامی

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله550ـ راجع به موسیقی حلال و موسیقی حرام،سؤال فراوان می شود.آیا می توانیم بگوییم :
موسیقی ای که غریزه جنسی را تحریک می کند و مبتذل و شهوت بر انگیز است، حرام می باشد و اما موسیقی ای که آرام بخش اعصاب بوده و روح و روان را راحتی بخشدو یا آهنگ هایی که بافیلم ها همراه است(موسیقی متن) و موسیقی های حماسی و رزمی ، موسیقی حلال می باشد؟

جواب: موسیقی حلال، آن است که با مجالس لهو و لعب مناسب نیست هر چند که ممکن است آرام بخش اعصاب نباشد مانند مارش نظامی و عزا.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.