حکم محرمیت ناپدری و نامادریReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 6Rating: 4.0

حکم محرمیت ناپدری و نامادری

حکم محرمیت ناپدری و نامادری

ناپدری و نامادری محرم هستند به شرط اینکه میان مادر و پدر و همسر جدیدشان نزدیکی اتفاق افتاده باشد.

نامادرى

پرسش 265 . پدرم زن ديگرى گرفته است، آيا مادر و خواهر او به من محرم هستند؟

خير، خود زن پدر محرم است؛ ولى مادر و خواهر زن پدر، به شما محرم نيستند.

[1]

  • [1]. دفتر: همه مراجع.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال 268. پس از ازدواج چه کسانى به مرد محرم مى شوند؟

جواب: هرگاه کسى زنى را براى خود عقد نماید، هر چند با او نزدیکى نکرده باشد، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند، ولى دختر زن و نوه دخترى و پسرى آن زن در صورتى به آن مرد حرام مى شوند که با آن زن نزدیکى کرده باشد.

سؤال 269. پس از ازدواج چه کسانى به زن محرم مى شوند؟

جواب: پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پایین آیند به زن او محرمند، چه قبل از عقد متولد شده باشند یا بعد از عقد.

سؤال 270. آیا عروس زوجه انسان (یعنى زوجه فرزندى که آن زن از شوهر دیگر دارد) بر او محرم است؟

جواب: تنها عروس خود انسان یعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.

سؤال 271. اگر مردى همسرش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى دیگر ازدواج کند و از ازدواج دوم دخترى متولّد شود، آیا شوهر اوّل مى تواند بعد از رسیدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج کند؟

جواب: دختر زن انسان از شوهر دیگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقى میان دخترانى که قبل از نکاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نیست.

سؤال 272. مردى زنى را براى مدّت کوتاهى صیغه کرده، بعد از انقضاى مدّت، محرمیت بین مرد با دختر زنى که صیغه شده باقى است چه زن زنده باشد یا فوت کرده باشد آیا نسبت به دختر دختر این زن و همچنین هر چه پایین رود، نیز محرمیت باقى است؟

جواب: چنانچه با آن زن نزدیکى کرده باشد دختران آن زن مطلقاً براو حرامند.

> احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 2. محارم سببى.

عدم محرمیت داماد به نامادری همسر

پرسش : آیا مرد به نامادری زنش محرم است؟
پاسخ : خیر، محرم نیست.

بیرون کردن فرزند از خانه توسط پدر [احکام اولاد]

آیا پدر می تواند فرزند مجرد و بیکار خود را که از سن بلوغ گذشته باشد از خانه طرد کند به دلیل وجود نامادری در آن منزل که به عقیده خودش به هم نامحرم هستند یا بنا به دلایل دیگر؟
در صورت امر پدر به ترک منزل چه وظیفه ای بر عهده فرزند است؟
پسر به زن پدر خود نامحرم نیست و پدر بدون دلیل شرعی نمی تواند فرزندش را از خانه اش بیرون کند.

عدم تعلق ارث از نامادری و ناپدری []

خانم بیوه اى با داشتن چند فرزند شوهر مى کند. پس از مدّتى شوهر جدید نیز فوت مى نماید. نحوه ارث فرزندان زن از آن شخص به چه صورت است؟ درعکس مسأله آیا ورثه از نامادرى ارث مى برند؟
نه فرزند عیال از شوهر مادر ارث مى برد، و نه شوهر از فرزندان او. و همچنین در عکس مسأله، یعنى بچّه هاى مرد از نامادرى ارث نمى برند.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید: آیا نامادری محرم است آیا نامادری محرم است آیا زن پدر محرم است نامادری به پسر محرم است آیا شوهر مادر به دختر محرم است؟ حکم محرمیت ناپدری و نامادری حکم محرمیت ناپدری و نامادری حکم محرمیت ناپدری و نامادری حکم محرمیت ناپدری و نامادری حکم محرمیت ناپدری و نامادری حکم محرمیت ناپدری و نامادری