وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم غزل خوانی عاشقانه

حکم غزل خوانی عاشقانه

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله 475ـ آیا در مجالس بانوان و در حضور آنان میتوان غزلهای عاشقانه خواند اعم از آنکه هدف عشق بازی با آنان باشد یانه؟به ویژه اگر آن زنان دارای همسر نباشند و آن اشعار غزلی در وجود آنان موثر واقع شود؟

جواب: چنان کاری جایز نیست.

 مسئله 477ـ آیا غزلسرایی به شعر و یا غیر شعر، با یک زن معیّن و یا عموم زنان، جایز است؟

جواب: اگر در آن غزلها،ـ درخواست حرام نباشد و یا مفسده دیگر را در پی نداشته باشد، اشکالی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.