حکم طلاق همسر به خاطر خواسته پدر و مادر

حکم طلاق همسر به خاطر خواسته پدر و مادر

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله347ـ مادری به فرزندش می گوید برو همسرت را طلاق بده و گرنه عاقت می کنم چون او با عروس خود نمی سازد آیا اطاعت مادر در این خصوص واجب است؟

جواب: اطاعت ازمادر در این مورد واجب نیست و آن کلام که تورا عاق می کنم ،بی اثر است البته باید از بد گفتاری با مادر اجتناب کرد.

 مسئله439ـ شخصی بین راضی نگاه داشتن خانواده و همسرش به مشکل برخورده است آیا او برای رضایت خانواده اش می تواند همسر خود را طلاق دهد و یا به عکس،شوهر برای رضایت خاطر همسرش خانواده خود را رها سازد ؟
جواب: باید به آنچه صلاح دین ودنیای او ایجاب می کند عمل نماید و عدالت و انصاف را پیش بگیرد و از ظلم و تعدی و تضییع حقوق دیگران، اجتناب ورزد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.