حکم روزه غواص

حکم روزه غواص

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي       حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم روزه ی غوّاصان [فرو بردن سر در آب]

پرسش : روزه ی غوّاصان چه حکمی دارد؟

پاسخ : غوّاصان اگر سر خود را در کلاهک پنهان کنند و با آن به زیر آب بروند روزه ی آنها صحیح است.

حکم فرو بردن سر به زیر آب در صورت پوشاندن سر با پلاستیک [فرو بردن سر در آب]
پرسش : اگر فرد روزه دار، دور سر خود را با پلاستیک ببندد و زیر آب مثلا حوض برود روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : در صورتی که سر را با پلاستیک بپوشاند و بعد تمام سر را زیر آب فرو برد روزه بنابر احتیاط واجب باطل است، مگر اینکه نایلون بصورت کلاهی در آید که سر در آن آزاد باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا


نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.