حکم درخواست عیدی از مشتری

حکم درخواست عیدی از مشتری

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری»

پرسش: عده از آرایشگر ها در ایام نزدیک به عید درخواست عیدی میکنند بگونه ای که افراد #مجبور به دادن این پول می شوند حکم گرفتن این پول چیست ؟

پاسخ: 

در هر صورت اگر با اختیار خود بدهند اشکال ندارد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی»

سوال: عده ای از آرایشگر ها در ایام نزدیک به عید درخواست عیدی میکنند بگونه ای که افراد مجبور به دادن این پول می شوند حکم گرفتن این پول چیست ؟

پاسخ:

چنانچه مشتری با رضایت آن مبلغ را پرداخت کند، دریافت آن مانعی ندارد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.