وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم خواندن با آهنگ و لحن افراد فاسق و فاجر

حکم خواندن با آهنگ و لحن افراد فاسق و فاجر

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله 554ـ برخی خوانندگان و سرودخوانان، آهنگ و لحن مردمان فاسق و فاجر را تقلید می کنند و قصیده هایی در مدح امامان معصوم می خوانند پس مضمون، مخالف آن چیزی است که اهل فسق و فجور بدان مأنوس اند لیکن اصل لحن و آهنگ مربوط به آنان است آیا چنین آواز خوانی جایز است و گوش دادن به آن چطور است؟
جواب: بنابر احتیاط، حرام است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.